Centar za evropske politike na seminaru u Milanu

U organizaciji „eastCom Consulting“ i East Rivista Di Geopolitica, a uz podršku Unicredit banke, u Milanu se u utorak, 2. decembra 2014. godine održava seminar pod nazivom „Republika Srbija u procesu evropskih integracija: Šansa za itailjanska mala i srednja preduzeća iz prehrambene industrije“. Na seminaru će biti predstavljene prilike za razvoj i internacionalizaciju koje italijanskim malim i srednjim preduzećima (MSP) iz prehrambene industrije donosi proces evropskih integracija Srbije.

Ciljevi seminara:

  • Upoznavanje sa ekonomskim okvirom u kom postoje mogućnosti za saradnju italijanskih i srpskih MSP;
  • Predstavljanje prilika koje nude evropski fondovi i programi za period 2014-2020. i
  • Analiza grešaka drugih država u pristupu evropskim fondovima.

Seminar je namenjen preduzetnicima i menadžerima MSP iz prehrambene industrije, konsultantima i istraživačima geopolitike i ekonomije Balkana.

Predstavnica CEP na seminaru je Ranka Miljenović, viša projektna menadžerka, koja će tom prilikom govoriti o sektoru MSP u Srbiji, sa akcentom na ona MSP koja posluju u prehrambenoj industriji, kao i evropskim fondovima i programima koji su na raspolaganju preduzetnicima u Srbiji.

Pročitajte više putem linka.