• Stefan Stojković

    Mlađi istraživač

    Stefan je mlađi istraživač u CEP-u koji radi na istraživanju reforme javne uprave (PAR). Poseduje master diplomu iz oblasti političkih nauka sa univerziteta Lajden, gde je studirao kao dobitnik Praesidium Libertatis stipendije. Pre toga, stekao je i master diplomu (cum laude) studija nacionalizma sa Centralno-evropskog univerziteta, kao i diplome osnovnih i master studija psihologije sa Univerziteta u Novom Sadu. U svojim master tezama, Stefan se bavio izbornim ponašanjem u komparativnoj perspektivi i analizama kompeticije između političkih partija. U Lajdenu je proširio svoje znanje na oblast dobre vladavine i ubrzo razvio veliku zainteresovanost za ovu temu. Njegove ključne kompetencije se tiču istraživanja javne uprave, metodologije anketnih istraživanja i kvantitativne analize podataka. Takođe je edukovan u oblastima komparativne politike i istraživanja javnog mnjenja. Stefan tečno govori engleski i nemački. U slobodno vreme uživa da igra košarku.