• Pavle Popović

    Mlađi istraživač

    Pavle je mlađi istraživač koji je u svom radu fokusiran na programsku oblast Dobra vladavina. On je diplomirao klasične studije na Royal Holloway fakultetu Univerziteta u Londonu i potom zavrišio master studije Migracije i  Međunardna međuzavisnost na Lajden Univerzitetu u Holandiji. U periodu između ovih studija, Pavle je u više delova sveta radio sa izbeglicama, tražiocima azila i mladima sa nepovoljnom pozadinom. Tokom njegove profesionalne karijere, on je bio dopisnik za pitanja tržišta za časopis o trgovini ICIS, gde je radio u oblasti petrohemijske industrije pre nego što se pridružio CEP-u u septembru 2019. Govori engleski i srpski.