• Marija Ćirić

    Projektna asistentkinja

    Marija se pridružila CEP timu juna 2020. godine kao projektna asistentkinja nakon dvomesečnog stažiranja. Stekla je zvanje Mastera (MSc) na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka (LSE) na smeru Politika EU, sa specijalizacijom Kreiranje javnih politika i javne politike u EU. Master rad je napisala na temu pristupanja Evropskoj uniji i Evropeizacije domaće javne politke, sa fokusom na slobodu izražavanja i informisanja u Srbiji.  Osnovne studije završila je na Queen Mary Univerzitetu u Londonu, smer Politika. Stipendistkinja je i članica alumni  mreže programa HMC (The Headmasters and Headmistresses Conference), zahvaljujući kojem je zarvšila srednju školu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Tokom studija, radila je u privatnom sektoru i bavila se poslovima u oblasti ljudskih resursa i digitalne komunikacije, kao i humanitarnim radom. Takođe, preko leta je radila kao asistent narodne poslanice pri odboru za evropske integracije. Pored maternjeg srpskog, tečno govori engleski i poseduje srednje znanje španskog i italijanskog jezika.