• Lola Paunović

    Mlađa istraživačica

    Lola se pridružila CEP timu u decembru 2020. kao mlađa istraživačica nakon tromesečnog stažiranja. Zvanje Mastera (M.Sc.) je stekla na Katoličkom univerzitetu Luven (KU Leuven) na smeru međunarodne politike sa specijalizacijom u migracionim politikama. Osnovne studije iz sociologije i međunarodnih odnosa je završila na Univerzitetu Severne Karoline u Vilmingtonu (UNCW), SAD. Dobitnica je Sociology Excellence Award za najviši prosek u generaciji, i proglašena za studenta generacije na Fakultetu za sociologiju. Srednju školu je završila u Dar es Salamu, u Tanzaniji. Tokom srednje škole i studija, bavila se volonterizmom i omladinskim aktivizmom, kroz koji je stekla interesovanje za omladinsku politiku. Alumna je četvrte generacije Akademije omladinske politike koju je završila kao stipendista Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS). Takođe je članica Saveta za mlade pri Vladi Republike Srbije. Stažirala u Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM) gde je radila sa migrantima u prihvatnim centrima širom Srbije. Pored maternjeg srpskog, tečno govori engleski i španski i služi se svahilijem.