• Dušan Pjevović

    Dušan je bio član CEP tima od septembra 2017. do avgusta 2019. Završio je diplomske i postdiplomske studije na Univerzitetu Britanske Kolumbije u Vankuveru. Njegova stručna akademska oblast jesu međunarodni odnosi, tačnije zaštita životne sredine. Osim toga, njegova master teza pod nazivom „Gradovi i klimatske promene: igre moći i greenwashing kroz transnacionalne urbane mreže“ može se naći na UBC sajtu. Tokom postdiplomskih studija, radio je kao istraživač za dr Gyung-Ho Jeonga, nadležnog za izučavanje politike SAD na UBC-u. Ovo istraživanje je podrazumevalo analizu efekata i snage partijske politike i ideologije na obrasce glasanja o američkoj spoljnoj politici u Kongresu. Dušan je radio kao predavač na UBC-u, vodeći predmete u oblasti američke politike i političke teorije. U CEP-u, on deli svoje vreme između programskih oblasti Dobra vladavina i Regionalna politika, energetika i zaštita životne sredine. Dušan tečno govori engleski i služi se francuskim i španskim jezikom.