• Aleksa Ilić

    Mlađi istraživač

    Aleksa je postao deo CEP tima u Maju 2020. nakon tromesečnog stažiranja, i fokusiran je na programsku oblast Europe&Us. Kombinujući svoju životnu ljubav i strast prema istoriji sa interesovanjem za političke nauke, Aleksa je diplomirao sa Univerziteta u Edinburgu, gde je stekao zvanje Mastera (MA Hons.) Istorije i Politike 2017. godine. Aleksa je takođe završio i napredni Master program iz oblasti Među-disciplinarnih Evropskih Studija na Koledžu Evrope u Varšavi, 2019. godine. Prethodno je radio kao profesor u srednjoj školi u Moskvi, predajući izborne predmete „Thinking History“ i „Critical Thinking“. Pored maternjeg srpskog, govori engleski, francuski, nemački i ruski, uz početničko znanje poljskog jezika.