Anketa: ocenite rad javnih izvršitelja

U okviru novog ciklusa istraživanja za izradu Izveštaja o praćenju stanja u pravosuđu za 2022. godinu, prikupljamo podatke za oblast – Pristup pravosudnim uslugama. Ove godine u okviru ove oblasti sprovodimo anketu među korisnicima usluga javnih izvršitelja. Anketa je anonimna, kako za ispitanike, tako i za kancelarije javnih izvršitelja koje su pružale usluge u izveštajnom periodu, a njeno popunjavanje Vam neće oduzeti više od 3 minuta.

Hvala Vam unapred!

Ova anekta sprovodi se u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa, koji CEP implementira zajedno sa 11 partnera i uz podršku USAID-a. Cilj projekta je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa.