Sednica RG Konventa za poglavlje 1 (Slobodno kretanje robe)

8. mart 2023. – Na današnjoj sednici Radne grupe NKEU za poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe, na kojoj su pored članova radne grupe učestvovali predstavnici Ministarstva privrede i Privredne komore Srbije, prenete su najnovije informacije u vezi sa stanjem u ovom pregovaračkom poglavlju. Nedavnom odlukom Evropske komisije data je saglasnost na pripremljene strateške dokumente za harmonizovanu i neharmonizovanu oblast, čijim usvajanjem će biti ispunjena merila za otvaranje pregovora u ovom poglavlju.

Na ovaj način je okončan konsultativni proces koji je trajao punih osam godina i u koji su uloženi veliki napori i ekspertiza, i sada treba očekivati usvajanje strategije i akcionog plana za harmonizovanu oblast, kao i akcionog plana za neharmonizovanu oblast na Vladi Srbije do juna meseca, istakao je Nikola Vitas, pomoćnik ministra privrede za kvalitet i bezbednost proizvoda.

Tokom diskusije analizirani su ključni izazovi u daljem razvoju sistema infrastrukture kvaliteta, u harmonizaciji tehničkih propisa u pojednim sektorskim oblastima, i u kontekstu procesa evropskih integracija u klasteru 2 – Unutrašnje tržište.

Zaokruživanjem sistema infrastrukture kvaliteta u skladu sa pravnim i institucionalnim okvirom Evropske unije, Srbija se približava potpunoj integraciji u jedinstveno tržište EU, obezbeđuje se dalji napredak u procesu pristupanja, ali se obezbeđuju i pozitivni efekti za plasman srpskih proizvoda na tržište EU, državni organi jednostavnije i efikasnije sprovode dužan nadzor nad poštovanjem tehničkih propisa, i konačno, potrošači dobijaju kvalitetne i bezbedne proizvode, istakao je Dušan Protić, programski menadžer za unutrašnje tržište i konkurentnost CEP-a i koordinator Radne grupe NKEU za poglavlje 1.  


Zajednička ocena učesnika na sastanku je da postoji potreba za daljim unapređenjem nivoa informisanosti i podizanja svesti privrednih subjekata o značaju ispunjavanja propisanih tehničkih zahteva za proizvode i načinu na koji funkcioniše sistem infrastrukture kvaliteta, kako bi se ostvarili puni efekti ekonomske integracije i jačala konkuretnost domaćih privrednika i proizvoda na tržištu EU.