Kako izgleda put u EU?

Autor

Kako započinje put jedne države u EU? Koji koraci prethode dobijanju statusa kandidata? Koji je poslednji korak pre postajanja članice Unije?

Od trenutka kada započinju pregovori o potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) pa do ratifikacije Ugovora o pristupanju od strane država članica – šta sve čeka jednu državu na ovom putu?