Projekat WeBER 3.0 zvanično pokrenut na onlajn radionici

15. mart 2023. – Danas je na onlajn radionici pokrenut projekat WeBER 3.0 – Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za refomisanu javnu upravu čime je označen početak troipogodišnje inicijative koju će sprovoditi mreža Think for Europe (Centar za evropske politike – CEP iz Beograda, Institut za evropske politike – EPI iz Skoplja, Institut za demokratiju i medijaciju – IDM iz Tirane, Institut Alternativa – IA iz Podgorice, Udruženje za pravne i političke studije – GLPS iz Prištine, Vanjskopolitička inicijativa – VPI iz Sarajeva) kojom koordiniše CEP, u saradnji sa partnerom na evropskom nivou, Centrom za istraživanje javne uprave – KDZ iz Beča.

Milena Lazarević, team leader WeBER 3.0 inicijative otvorila je sastanak pozdravljajući sve učesnike i kratkim osvrtom na iskustva sa prethodnih projekata. Jovana Knežević, projektna menadžerka je predstavila partnerima uloge i zaduženja na projektu kao i vremenski tok projekta, kao i proces praćenja realizacije projekta i izveštavanja. Vodeći istraživač, Miloš Đinđić predstavio je istraživačke i analitičke aktivnosti i Anesa Omeragić, koordinatorka za komunikacije koja je govorila o aktivnostima potrebnim za sprovođenje aktivnosti vidljivosti i komunikacija. Učesnici su diskutovali o ključnim prioritetima projekta i načinima koji će ojačati ulogu civilnog društva u praćenju i proceni javnih usluga, unapređenju učešća građana u donošenju odluka i poboljšanju efikasnosti i efektivnosti institucija javne uprave.

Implementaciju treće faze WeBER inicijative, kao što je to bio slučaj i sa prethodne dve (WeBER 2015 – 2018 & WeBER 2.0 2019 – 2023) većim delom finansira Evropska komisija.