• ENGENG
 • THINK Initiative projekat

  Centar za evropske politike (CEP) u saradnji sa austrijskim think tank-om i osnivačem ovog projekta (WebuildEurope.eu), učestvuje u implementaciji THINK Initiative projekta, panevropske incijative sa ciljem razvijanja sveobuhvatnih evropskih strategija prema kineskoj inicijativi ,,Jedan pojas-jedan put” (Chinese Belt and Road Initiative – BRI).

  Uloga CEP-a u projektu je da pruži strateške preporuke donosiocima odluka u EU i u regionu Zapadnog Balkana, kako bi se bolje pozicionirale u odnosu na BRI. U tom cilju, CEP će istraživati prirodu i uticaj angažmana Kine u ovom regionu i analizirati političke i ekonomske odnose između Zapadnog Balkana i Kine u kontekstu procesa pridruživanja i pristupanja EU.

  U skladu sa tim, CEP će u narednom periodu:

  • Analizirati razvoj političkih odnosa između zemalja Zapadnog Balkana i Kine i proceniti mogućnosti, rizike i izazove za regionalnu i nacionalnu političku dinamiku;
  • Obezbediti procenu kineskih investicija i kredita zemljama Zapadnog Balkana i njihovim direktnim i indirektnim efektima na ekonomsku i političku situaciju u ovim zemljama;
  • Izraditi preporuke za donosioce odluka u EU, kako bi se poboljšala koordinacija politika o pitanjima u vezi sa Kinom u regionu Zapadnog Balkana.

  Rezultati će biti predstavljeni na političkom nivou EU, tokom austrijskog presedavanja Savetu EU.

   

  Nazad na vrh