Održan tematski sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 8 – Politika konkurencije

6. april 2023. – Tematski sastanak Radne gupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za Poglavlje 8 – Politika konkurencije, održan je u prostorijama NKEU u Beogradu. Predsedavala je Ranka Miljenović, koordinatorka RG NKEU za poglavlje 8, a sastanku su prisustvovali koordinatorka NKEU, Bojana Selaković, predsednik Komisije za kontrolu državne pomoći Vladimir Antonijević sa saradnicima, kao i članovi radne grupe.

Na agendi sastanka je bila tema pregleda stanja i planova za naredni period u oblasti kontrole državne pomoći, s posebnim osvrtom na merila za otvaranje pregovora.

Koordinatorka NKEU RG8, Ranka Miljenović, pozdravila je prisutne, najavila intenzivniji rad RG u narednom periodu i istakla da je ovaj sastanak organizovan sa ciljem upoznavanja članova radne grupe sa aktivnostima koje sprovodi KKDP i njenim planovima. Dobijene informacije će umnogome doprineti kvalitetu priloga za Godišnji izveštaj EK o napretku, koji NKEU za svako pregovaračko poglavlje priprema.

U nastavku je Bojana Selaković govorila o ulozi NKEU u procesu evropskih integracija, kao i o značaju poglavlja 8 u okviru Klastera 2. Istakla da će NKEU nastaviti da gradi poverenje i jača dijalog sa državnim institucijama, jer je zajednički cilj da se Srbija što bolje pripremi za članstvo u EU.

Vladimir Antonijević, predsednik KKDP je iskazao proaktivni pristup i potrebu šire i intenzivnije saradnje sa Konventom, koja bi mogla da se odvija i u procesu harmonizacije propisa sa acquie /u formi diskusija, komentara i sugestija u fazi pripreme propisa i sprovođenja javnih rasprava/.

Predstavnici KKDP su detaljno izvestili RG o aktivnostima preduzetim u cilju ispunjenja merila o otvaranju ovog poglavlja. Takođe, dali su i pregled planiranih aktivnosti u narednom periodu.

Pozvali su javnost da se aktivno uključi u kreiranje propisa čije nacrte oni pripremaju, a NKEU RG je izrazila spremnost da bude na raspolaganju KKDP u tom procesu.

Takođe, Komisija redovno sačinjava i prosleđuje Vladi i EK godišnje izveštaje o dodeljenoj državnoj pomoći.

Zaključeno je da saradnju KKDP sa NKEU treba intenzivirati kroz stalne kanale komunikacije, razmenu relevantnih informacija i konsultacije.