Održan 12. sastanak regionalne WeBER platforme

Regionalna diskusija o trening potrebama članova WeBER platforme i diskusija o reviziji metodologije za praćenje uključivanja principa reforme javne uprave u sektorske politike

Dvanaesti sastanak WeBER platforme održan je onlajn uz prisustvo 29 predstavnika članica regionalne platforme. Ovo je bio prvi sastanak platforme okviru WeBER 3.0 projekta, kao i prvi sastanak koji je uključio novi članice iz poslovne zajednice – NALED iz Srbije i Privrednu komoru iz Severne Makedonije.


Nakon uvodnog obraćanja i kratkog predstavljanja svih članova, mlađa istraživačica WeBER 3.0 projekta, Milica Divljak, prezentovala je rezultate upitnika o samoproceni organizacije za trening obuke koji će biti sprovedeni u okviru WeBER Plus projekta tokom drugog i trećeg kvartala sledeće godine. Rezultati ukazuju da je većina organizacija iskusna ili veoma iskusna u procesima praćenja reforme javne uprave u svojim zemljama, a pogotovo u oblastima Odgovornost i Pružanje usluga. Nakon predstavljanja rezultata upitnika, usledila je diskusija tokom koje su članovi WeBER platforme izneli svoje želje i potrebe za jačanje kapaciteta. Predstavljeni rezultati, kao i prikupljeni komentari biće korišćeni za izradu trening programa za povećanje kapaciteta organizacija koje čine WeBER Platformu za učestvovanje u praćenju procesa reforme javne uprave.


Druga sesija sastanka bila je posvećena diskusiji o revidiranoj metodologiji, tačnije kontrolnim listama za praćenje uključivanja principa javne uprave u sektorske politike. Celokupan pristup praćenju kao i nove kontrolne liste, predstavio je glavni istraživač na WeBER 3.0 projektu, Miloš Đinđić. „U odnosu na prethodno pilot istraživanje, odlučili smo da monitoring u okviru WeBER 3.0 projekta pojednostavimo. Kontrolna lista za praćenje upravljanja javnim finansijama (budžet) neće biti korišćena tokom ovog istraživanja, dok će proces biranja institucija u kojima se prati uključivanje principa javne uprave zameniti prethodno biranje sektora. Takođe, posmatraćemo samo institucije koje sprovode neku sektorsku politiku, pa institucije poput Ministarstva finansija ili Ministarstva zaduženog za javnu upravu, neće biti predmet ovog monitoringa“, zaključio je Đinđić.


Sastanak je okončan otvorenom diskusijom o problemima sa kojima su se suočile organizacije koje su sprovodile monitoring u prethodnom ciklusu, kao i o načinima na koje je moguće takve probleme unapred eliminisati. Na kraju, projektni menadžer Branko Birač, upoznao je učesnike sa predviđenim vremenskim okvirom za sprovođenje monitoringa, kao i o tehničkim detaljima istraživanja.