Odgovorna javna uprava kao baza dobro funkcionišuće države: Dvodnevna konferencija u Tirani

Dvodnevna konferencija o reformi javne uprave (RJU), integritetu institucija, odgovornosti i javnom poverenju u institucije održana je u Tirani sedmog i osmog juna, okupljajući zvaničnike vlade i civilnog društva sa Zapadnog Balkana.

Konferenciju “Težnja ka održivim i na integritetu zasnovanim reformama uprave na Zapadnom Balkanu” organizovao je Instituta za Demokratiju i Medijaciju (IDM, Tirana).

Konferenciju su otvorili Oriana Arapi, generalni direktor pri kabinetu predsednika vlade Albanije, Florian Hauser iz DG Near – Evropska Komisija, Gregor Virant, vođa programa SIGMA – OECD i Keida Meta iz Departmana za javnu upravu.

“Vlade moraju da imaju kvalitetan kadar koji radi u državnoj službi, pa stoga vlade moraju da se pobrinu da karijera državnih službenika bude atraktivna za ljude”, rekao je Florian Hauser. “Ako ne obezbedimo usluge građanima i biznisu, onda više nismo relevantni. Kako uprava bude bolje funkcionisala, tako će i država će biti uspešnija”, dodao je.

Keita Meta je istakla da je digitalizacija usluga bila prvi prioritet albanske vlade i da su u toj oblasti ostvarene dobre stvari.

Pripadnici civilnog društva podsetili su vladu da bez značajne participacije civilnog društva (kroz monitoring, koordinaciju, itd.) nema ni dobre javne uprave.

Učesnici su zatim razgovarali o opasnosti povezivanja reforme javne uprave sa EU integracijom i saglasili se da je to opasno jer bi značilo da se reforme sprovode zbog EU, a reforme treba da budu vođenje unutrašnjim pobudama, pa je stoga sektorsko integrisanje reforme javne uprave od presudnog značaja.

Drugi dan konferencije otvorili su Gjergji Vurmo, programski direktor IDM iz Albanije, Adea Pirdeni, zamenica ministra pravde Albanije, Matilda Shabani, generalna direktorka unutar Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Albanije i Petra Burcher, DCM – vođa razvojne saradnje Ambasade Švedske u Albaniji.

Učesnici su zatim podelili iskustva iz implementacije Metodologije procene rizika intergriteta u centralnim javnim institucijama Albanije. Nakon toga, dotakli su se neophodnosti usvajanja etičkog kodeksa u javnim institucijama, kao i zašto moramo da obratimo pažnju i na administrativno, a ne samo političko rukovodstvo. Takođe, predstavnici iz regiona su izneli svoje perspektive o iskustvima izgradnje integriteta u javnoj upravi Zapadnog Balkana.

Adea Pirdeni je ispričao kako je vlada, kroz digitalizaciju javnih usluga, uspela da eliminiše korupciju na šalterima, dok je Petra Burcher istakla da integritet gradi poverenje a da je poverenje srž dobro funkcionišuće države.

“Integritet kao koncept ne podrazumeva samo integritet institucija. Jedan od glavnih razloga loše implementacije povezan je sa nedostatkom individualnog integriteta. Ako uložimo napor u ovaj deo integriteta biće više šanse za poboljšanje integriteta institucija”, rekao je Emsad Dizdarević iz Transparency International.

Konferencija je organizovana u okviru regionalnog projekta Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za refomisanu javnu upravu – WeBER 2.0 i projekta Serving Democracy and Citizens through Improved Public Integrity. Projekat WeBER 2.0 sprovodi Think for Europe Network (TEN) i finansira ga Evropska unija i ostali donatori. Projekat Serving Democracy and Citizens through Improved Public Integrity sprovodi Institut za demokratiju i medijaciju i finansira ga Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Događaj možete pogledati na Think for Europe Facebook stranici.