OCD iz Poljske i Mađarske u Budvi podelile svoja iskustva u procesu kreiranja politika

Dvodnevna regionalna obuka „Učešće civilnog društva u procesu kreiranja politika: Iskustva Poljske i Mađarske“, održan je u Budvi, 12-13 maja 2017. Obuka, koju je organizovao CEP, okupila je organizacije članice TEN mreže i partnere iz Poljske i Mađarske, kao i predstavnika ReSPA (Regionalna škola za javnu upravu). Učesnici su imali priliku da steknu znanje i uvid u karakteristike Poljske i Mađarske u procesu kreiranja politika, praktična razmatranja, iskustva uključivanja OCD u proces kreiranja politika i druge dobre prakse u vezi sa učešćem civilnog društva u ovim zemljama. Obuka je bila interaktivnog karaktera i obezbedila je platformu za diskusiju i razmenu stavova između predstavnika organizacija.

Gospodin Maciej Kolczyński, stručnjak IDEA fondacije iz Poljske, razgovarao je o praksi kreiranja politika i učešću OCD u Poljskoj i predstavio je slučaj „Građani za demokratiju“. Objasnio je kako je problem za OCD u Poljskoj ad hoc finansiranje koje je utemeljeno na projektima, što preti njihovoj održivosti i uticaju.

G. Andrew Cartwright, istraživač saranik u Centru za studije politika CEU-a, upoznao je učesnike sa mađarskim sisitemom kreiranja politika i pružio uvid u primere najbolje prakse uključivanja mađarskih OCD u procese kreiranja politika. Među ostalim iskustvima, smatrao je da je transformacija NUTS-a u Mađarskoj bila „veštačka“ i negativno uticala na saradnju OCD i njihov kapacitet u procesu donošenja odluka.

Obuka je deo projekta „Podizanje kapaciteta i  zagovaračkog potencijala OCD Višegradske grupe i Zapadnog Balkana“ koju sprovodi TEN mreža uz podršku Višegrad fonda.