Izgradimo digitalnu zajedno: dvodnevni događaj održan u Briselu

U utorak i sredu, 4. i 5. maja, održan je dvodnevni događaj u okviru inicijative Izgradimo budućnost zajedno: EU i zapadni Balkan iz perspektive mladih. Događaj je organizovao Centar za evropske politike (EPC), istraživačka organizacija (think tank) sa sedištem u Briselu, u saradnji sa Think for Europe (TEN) mrežom. Ovaj dvodnevni događaj, održan putem interneta, predstavlja završni događaj u okviru ove inicijative.

Prvog dana događaja održan je zatvoreni sastanak kojem su prisustvovali predstavnici mladih iz svake od zemalja zapadnog Balkana. Predstavnici mladih su izabrani na konsultacijama koje su organizovane krajem prošle godine u okviru istog projekta (više o njima možete pronaći ovde). Predstavnici mladih su zajedno učestvovali s predstavnicima organizacija članica Think for Europe mreže, a u grupama su razgovarali o izradi Manifesta o digitalnom prostoru, inicijativi koja poziva na manifest koji će objediniti stavove, probleme i rešenja mladih, za mlade, s ključnim fokusom na digitalne slobode i upotrebu interneta. Samu inicijativu za manje od dve nedelje potpisalo je gotovo 400 mladih ljudi. Radeći u grupama, mladi su razgovarali o nacrtu Manifesta i onome što smatraju neophodnim da bude sastavni deo takve inicijative. Ova vrsta rasprave i uključivanja mladih je jedinstvena u Evropi.

Drugog dana događaja održana je konferencija Izgradimo budućnost zajedno: Mladi na Balkanu govore o digitalnim pitanjima. Nacrt Manifesta je predstavila Lola Paunović, mlađa istraživačica Centra za evropske politike (CEP) iz Beograda. Položaj i stavove mladih predstavila je jedna od učesnica sa prvog sastanka, Tasneem Nasufović, studentica iz Bosne i Hercegovine.

„Obrazovanje je presudan faktor od kojeg treba krenuti, gde različiti akteri mogu igrati ulogu i doprineti okruženju koje će dovesti do sigurnijeg i osnaženog digitalnog prostora“, istakla je Tasneem Nasufović.

Nakon toga, održana je panel diskusija sa sledećim panelistima: Stephanie Borg Psaila, direktorkom za digitalnu politiku, urednicom GIP Digital Watch-a iz fondacije Diplo, Nikolom Popovićem, članom međunarodnog odbora Evropskog parlamenta za mlade, Alberto Rabbachin, programskim menadžerom, Konvergencija medija i društveni mediji, DG CONNECT, Evropska komisija, Paul Butcher, političkim analitičarom iz EPC-a. Moderator je bila Corina Stratulat, viša politička analitičarka iz EPC-a. Razgovarali su o tome šta mladi sa zapadnog Balkana smatraju najvećim prednostima i nedostacima interneta i društvenih medija, kakvu regulativu bi želeli videti i koji bi akteri trebali snositi odgovornost za njezino provođenje. Takođe su razgovarali o tome šta kreatori EU politika mogu naučiti iz ovih razmatranja. Dali su svoje komentare na Manifest i svoja mišljenja o tome šta ova vežba govori o sposobnosti Balkana da doprinese Konferenciji o budućnosti Evrope.

Paul Butcher je predstavio svoj rad koji je uradio zajedno sa Corinom Stratulat, pozivajući mlade zapadnog Balkana da razgovaraju o digitalnim pitanjima: Lekcije za Konferenciju o budućnosti Evrope. Rad možete preuzeti ovde. U radu je istaknuto da je projekat „Izgradimo budućnost zajedno: Mladi na Balkanu govore o digitalnim pitanjima“ jedan od nedavnih eksperimenata participativne demokratije koji govori o potencijalu balkanskih zemalja da doprinesu Konferenciji o budućnosti Evrope.

Dr. Psalia je istakla da EU sa svojim regulatornim okvirom već ima puno uticaja na zemlje izvan EU, te da se to može videti kroz dva primera – Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) i regulatorni okvir Evropske unije za veštačku inteligenciju. Kada je reč o regulaciji, predstavnik EU, Alberto Rabbachin, naglasio je da „iako moramo uključiti državu u procese regulacije, moramo biti oprezni da ne stvorimo „Ministarstvo istine“. Na kraju, Nikola Popović je istakao da su društvene mreže kao dvosmerni alat, što znači da mladi moraju da nauče kako da koriste taj alat, ali istovremeno moraju biti svesni da se taj alat može koristiti i protiv njih. Ovim je Popović naglasio značaj obrazovanja u procesu digitalizacije i odrazio je da civilno društvo u regionu igra presudnu ulogu u takvom procesu.

Ovaj dvodnevni događaj je predstavio jedinstvenu vežbu koja je mladima sa zapadnog Balkana omogućila da njihov glas čuje šira publika na evropskom nivou. Ovo postavlja dobar temelj za dalje aktivnosti na polju uključivanja mladih u donošenje odluka i razmatranje politika. Za više informacija o ovoj inicijativi posetite www.mladirini.org – platformu za mlade na svim jezicima zapadnog Balkana, kao i na engleskom. Platforma sadrži nekoliko blogova, podcastova i infografika o zaštiti životne sredine, informacionoj tehnologiji, demokratiji i vladavini prava.