WeBER: Monitoring reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu

Od decembra 2015. do decembra 2018. godine Centar za evropske politike realizovao je trogodišnji regionalni projekat „Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring javne uprave“ (WeBER).

Projekat se realizovao uz podršku Evropske komisije u okviru programa „Podrška civilnom društvu i medijima 2014-2015 – Podrška regionalnim tematskim mrežama organizacija civilnog društva” a u partnerstvu sa 6 organizacija sa Zapadnog Balkana i Evrope:

Cilj projekta je bio jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i medija na Zapadnom Balkanu za učešće u kreiranju i implementacji reforme javne uprave.  Organizacije civilnog društva prepoznate su kao značajni akteri u kreiranju javnih politika na nacionalnom i regionalnom nivou zbog čega ovaj projekat nastoji da ojača njihove nadzorne i konsultantske sposobnosti.  Kvalitetno i analitično izveštavanje medija na temu reforme javne uprave zasnovano na argumentima i dokazima ima podjednako značajnu ulogu u ovim procesima. Zbog toga se projekat kao drugoj target grupi okrenuo upravo medijima.

Više informacija o rezultatima ovog projekta pogledajte na vebsajtu par-monitor.org

Kontakt: Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a i projektna menadžerka WeBER-a (milena.lazarevic@europeanpolicy.org)

Ostale inicijative