Politika konkurencije u Srbiji – U čemu je problem?

CEP je sproveo istraživački projekat u okviru regionalnog programa za javne politike Think and Link, kojim se nastoje istražiti problemi u implementaciji politike konkurencije u Srbiji. Projektom je sprovedena sveobuhvatna analiza kojom su se identifikovale prepreke delotvornoj implementaciji ove politike, informisale zainteresovane strane i podigla svest o potencijalnim mehanizmima za unapređenje, u skladu sa zahtevima koji proizilaze iz procesa integracije u EU i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Date su preporuke za bolje praćenje implementacije ove politike. Tokom devet meseci trajanja projekta uključena je i faza zagovaranja, kod donosilaca odluka i drugih zainteresovanih strana, za primenu preporuka proisteklih iz istraživačkih aktivnosti.

Projekat je finansirao Evropski fond za Balkan, koji rukovodi programom Think and Link. Program ima za cilj da podstakne otvoren proces donošenja odluka na Zapadnom Balkanu, zasnovan na činjenicama. Više o programu pročitajte ovde.

Ostale inicijative