Kvalitetnom politikom zadržavanja kadrova do održive integracije Srbije u Evropsku uniju

Problem prevelike fluktuacije kadrova zapažen je u državnoj upravi Srbije u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, s naglaskom na zaposlene u jedinicama nadležnim za poslove evropskih integracija i upravljanje fondovima EU i razvojne pomoći. Politika zadržavanja zaposlenih na poslovima evropskih integracija i upravljanja fondovima predstavlja jedan od ključnih preduslova za uspešnu integraciju i članstvo u EU, zbog složenosti i specifičnosti poslova koji obavljaju. Shodno tome, Centar za evropske politike je među prvima prepoznao važnost i potrebu da se izradi sveobuhvatna analiza trenutnog stanja odliva kadrova iz ovih jedinica, i pruže preporuke za kreiranje održive politike koja bi obezbedila da najkvalitetniji službenici ostanu u upravi.

CEP je bio angažovan za potrebe analize aktuelnog stanja, utvrđivanja stvarnog uzroka, korena i obima problema, i pružanja opcija i preporuka. Glavni rezultat ove analize je omogućavanje informisanog i efikasnog osmišljavanja politike zadržavanja kvalitetnih kadrova u državnoj upravi u Srbiji. Rezultati i preporuke za unapređenje stanja su predstavljeni u studiji Kvalitetnom politikom zadržavanja kadrova do uspešne integracije Srbije u EUU sprovođenju projekta, CEP je uspešno sarađivao s Ministarstvom za evropske integracije, koja je glavni korisnik rezultata projekta.

Istraživanje je ostvareno u okviru projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji“, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), uz dodatnu finansijsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU).

Ostale inicijative