Kvalitetnom politikom zadržavanja kadrova do održive integracije Srbije u Evropsku uniju

Problem prevelike fluktuacije kadrova zapažen je u državnoj upravi Srbije u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, s naglaskom na zaposlene u jedinicama nadležnim za poslove evropskih integracija i upravljanje fondovima EU i razvojne pomoći. Politika zadržavanja zaposlenih na poslovima evropskih integracija i upravljanja fondovima predstavlja jedan od ključnih preduslova za uspešnu integraciju i članstvo u EU, zbog složenosti i specifičnosti poslova koji obavljaju. Shodno tome, Centar za evropske politike je među prvima prepoznao važnost i potrebu da se izradi sveobuhvatna analiza trenutnog stanja odliva kadrova iz ovih jedinica, i pruže preporuke za kreiranje održive politike koja bi obezbedila da najkvalitetniji službenici ostanu u upravi.

CEP je bio angažovan za potrebe analize aktuelnog stanja, utvrđivanja stvarnog uzroka, korena i obima problema, i pružanja opcija i preporuka. Glavni rezultat ove analize je omogućavanje informisanog i efikasnog osmišljavanja politike zadržavanja kvalitetnih kadrova u državnoj upravi u Srbiji. Rezultati i preporuke za unapređenje stanja su predstavljeni u studiji Kvalitetnom politikom zadržavanja kadrova do uspešne integracije Srbije u EUU sprovođenju projekta, CEP je uspešno sarađivao s Ministarstvom za evropske integracije, koja je glavni korisnik rezultata projekta.

Istraživanje je ostvareno u okviru projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Srbiji“, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), uz dodatnu finansijsku podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU).

Ostale Inicijative

Partnerstvo za otvorenu upravu

Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) je inicijativa koja je lansirana 2011. godine sa ciljem da unapredi otvorenost vlada širom sveta,…