Centar izvrsnosti za kreiranje javnih politika na Zapadnom Balkanu (CEPS WeB)

Cilj projekta je bilo stvaranje Centra izvrsnosti za kreiranje javnih politika u zemljama Zapadnog Balkana (Centre for Excellence on Policymaking Systems in the Western Balkans – CEPS WeB), u sklopu institucionalnog okvira koji pruža Think for Europe Network (TEN). Centar je orijentisan ka stvaranju potražnje i podizanju svesti o neophodnosti istraživanja i analiza javne politike na regionalnom nivou, kroz zajedničke istraživačke i zagovaračke aktivnosti. CEPS WeB će ukazati na regionalne aspekte sistema kreiranja politika, kao i procedure, pristupe i kapacitete koji su zajednički u regionu i koij prevazilaze nacionalne programe.

Projekat je trajao šest meseci i sastojao se iz serije aktivnosti čiji je cilj osmišljavanje CEPS WeB-a. Aktivnosti su se odvijale kroz interaktivne radionice za organizacije članice TEN mreže i njihove saradnike. Javni događaj je organizovan da bi se predstavio finalni proizvod zajedničkih napora tokom i između radionica – CEPS WeB pozicioni dokument. Pored toga, sprovedeno je istraživanje komparativnih dobrih praksi u uspostavljanju centara izvrsnosti fokusiranih na sistem i proces kreiranja politika u Evropi i svetu.

Projekat je sproveo Think for Europe Network (TEN) kroz Regionalni program za promociju istraživanja (RRPP), kojim upravlja međufakultetski institut za Centralnu i Istočnu Evropu na Univerzitetu u Frajburgu. Program je potpunosti finansirala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), koja je deo Saveznog ministarstva spoljnih poslova.

Ostale Inicijative

Partnerstvo za otvorenu upravu

Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) je inicijativa koja je lansirana 2011. godine sa ciljem da unapredi otvorenost vlada širom sveta,…