Centar izvrsnosti za kreiranje javnih politika na Zapadnom Balkanu (CEPS WeB)

Cilj projekta je bilo stvaranje Centra izvrsnosti za kreiranje javnih politika u zemljama Zapadnog Balkana (Centre for Excellence on Policymaking Systems in the Western Balkans – CEPS WeB), u sklopu institucionalnog okvira koji pruža Think for Europe Network (TEN). Centar je orijentisan ka stvaranju potražnje i podizanju svesti o neophodnosti istraživanja i analiza javne politike na regionalnom nivou, kroz zajedničke istraživačke i zagovaračke aktivnosti. CEPS WeB će ukazati na regionalne aspekte sistema kreiranja politika, kao i procedure, pristupe i kapacitete koji su zajednički u regionu i koij prevazilaze nacionalne programe.

Projekat je trajao šest meseci i sastojao se iz serije aktivnosti čiji je cilj osmišljavanje CEPS WeB-a. Aktivnosti su se odvijale kroz interaktivne radionice za organizacije članice TEN mreže i njihove saradnike. Javni događaj je organizovan da bi se predstavio finalni proizvod zajedničkih napora tokom i između radionica – CEPS WeB pozicioni dokument. Pored toga, sprovedeno je istraživanje komparativnih dobrih praksi u uspostavljanju centara izvrsnosti fokusiranih na sistem i proces kreiranja politika u Evropi i svetu.

Projekat je sproveo Think for Europe Network (TEN) kroz Regionalni program za promociju istraživanja (RRPP), kojim upravlja međufakultetski institut za Centralnu i Istočnu Evropu na Univerzitetu u Frajburgu. Program je potpunosti finansirala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), koja je deo Saveznog ministarstva spoljnih poslova.

Ostale inicijative