EU i Rusija na balkanskom frontu: onlajn konferencija

15. Mart 2023. – Danas je održana onlajn konferencija pod nazivom „EU i Rusija na balkanskom frontu“ koju su organizovali Centar za evropske politike (CEP) sa partnerima Italijanskim institutom za međunarodne studije (ISPI), Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku (BCBP), GLOBSEC-om i Kosovskim centrom za bezbednosne studije (KCSS).

Na prvom panelu konferencije učesnici su bili Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a, Andrea Kaskone iz Italijanskog ministarstva za spoljne poslove i međunarodnu saradnju, Senada Šelo Šabić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose, i Juraj Kuruc iz GLOBSEC-a. Prvi panel se fokusirao na odnose regiona sa Evropskom unijom kao i na odnose Zapadnog Balkana i EU u svetlu rata u Ukrajini.

Lazarević je objasnila Model faznog pristupanja EU kao predlog da se zemlje koje su u procesu pristupanja dodatno motivišu da nastave put evropskih integracija, ali i da motiviše zemlje članice ka daljem proširenju.

„Ovaj predlog je koristan za obe strane. S jedne strane, motiviše reforme i pruža dodatne podsticaje za sprovođenje reformi u regionu i u zemljama koje su u procesu pristupanja EU. Takođe ovaj predlog daje mogućnost iznalaženja privremenih rešenja za probleme koje EU vidi kada je u pitanju proces daljeg proširenja“, rekla je Milena Lazarević.

Lazarević je takođe objasnila strukturu i ključne tačke predloga: „Ovaj predlog je rađen novom metodologijom na način da gradi ,nov sprat na kući’ koju Evropska unija već gradi. Model faznog pristupanja takođe obezbeđuje finansijsku podršku za socio-ekonomske reforme u regionu. Ključna razlika je ta da predlog daje mogućnost ,otključavanja’ novih nivoa, umesto otvaranja i zatvaranja poglavlja i klastera. Zemlja koja je u procesu pristupanja bi otvarala i zatvarala poglavlja, ali i ,otključavala’ nivoe koji bi sa sobom nosili određene benefite koji su sada rezervisani samo za zemlje članice.“

U nastavku panela, učesnici su diskutovali o uticaju Rusije na Zapadni Balkan u svetlu rata u Ukrajini.

Kaskone je zaključio da rat u Ukrajini nudi jednu istorijsku priliku da se Srbija i konačno uskladi sa politikom Evropske unije, a da je na EU da se pobrine da Srbija u potpunosti iskoristi datu priliku i da svoje usklađivanje vidi kao ispravnu odluku za svoju evropsku budućnost.

Na drugoj panel diskusiji pod nazivom „Kosovo – Srbija: potreban je novi dijalog“ razgovaralo se o odnosima Srbije i Kosova kao i o perspektivi predstavljenog sporazuma. Učesnici drugog panela su bili Maja Bjeloš iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, Majkl Devenport, šef misije OEBS-a na Kosovu i Mentor Vrajoli iz Kosovskog centra za bezbednosne studije. Ovaj panel je moderirao Đorđo Fruskone.

Snimak sa konferencije možete pogledati ovde.