• ENGENG
 • Ranka Miljenović

  Izvršna direktorka

  Ranka obavlja funkciju izvršne direktorke Centra za evropske politike od februara 2017. godine. Od jula 2014, kada se pridružila CEP-u, do februara 2017. bila je na poziciji više projektne menadžerke. Upravljala je projektima finansiranim iz sredstava Evropske unije (kako grantovima, tako i projektima tehničke podrške), nemačke razvojne pomoći i drugih donatora i odlično poznaje procedure finansijskog i narativnog izveštavanja. Od septembra 2015. do novembra 2017. godine obavljala je i funkciju menadžerke u Jedinici za upravljanje programom u okviru Fonda za dobru upravu Vlade Ujedinjenog kraljevstva, a ima i konsultantsko iskustvo za OECD, GIZ, EU itd. Pre angažovanja u CEP-u radila je u organima državne uprave nadležnim za privredu, na poslovima kreiranja i sprovođenja politike razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (MSPP) i usklađivanja sa politikom razvoja ovog sektora u EU, kao i na pripremi i sprovođenju IPA projekata, kao i bilateralne razvojne pomoći. Sem toga, koordinirala je poslovima evropskih integracija u Ministarstvu privrede, bila zamenica sekretara Pregovaračke grupe 20 - Preduzetništvo i industrijska politika, kao i članica više drugih pregovaračkih grupa. Dve godine je radila i u privatnom sektoru. Usavršavala se na kursevima u zemlji i inostranstvu na temu evropskih integracija, politike razvoja MSPP i pravila EU o dodeli državne pomoći. Ranka je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodni odnosi, a do master diplome deli je master teza. Tečno govori engleski, a služi se francuskim i italijanskim jezikom.  

  Milena Lazarević

  Programska direktorka

  Kao programska direktorka, Milena se bavi sveukupnom programskom strategijom CEP-a, kao i razvojem i upravljanjem sistemom provere kvaliteta unutar organizacije. U pogledu tematskog fokusa, ona je prevashodno odgovorna za programske oblasti Dobra vladavina (Good Governance) i Europe&us. Milena je priznata stručnjakinja za reformu javne uprave, regionalni razvoj i lokalni ekonomski razvoj, sa konsultantskim iskustvom unutar SIGMA/OECD, ReSPA i Svetske banke. U periodu 2014-2015, pored rada u CEP-u, vršila je dužnost specijalne savetnice potpredsednice Vlade Srbije zadužene za reformu javne uprave. Pre nego što je postala jedna od osnivača CEP-a, Milena je šest godina provela u državnoj upravi, radeći u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Ministarstvu za državnu upravu kao savetnica za pitanja reforme javne uprave i administrativnih kapaciteta za pristupanje EU. Kao Sorošova stipendistkinja, diplomirala je u oblasti evropskih studija i međunarodnih odnosa na Američkom univerzitetu u Bugarskoj (AUBG), nakon čega je završila napredni Master evropskih studija na Koledžu Evrope, sa stipendijom Fondacije kralja Boduena. Ona je kasnije završila i Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Master studije evropskog upravnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Milena tečno govori engleski, francuski, italijanski i bugarski, a poznaje osnove nemačkog jezika. Udata je i majka je dvoje dece.

  Dušan Protić

  Programski menadžer za unutrašnje tržište i konkurentnost

  Dušan Protić je stručnjak sa jedinstvenim iskustvom koje prožima oblasti tržišne regulative, javnog prava i sistema javne uprave, i sa dokazanom sposobnošću konceptualizacije složenih regulatornih rešenja u kompleksnom okruženju. Po vokaciji pravnik, u periodu od 2001. godine do 2015. godine, obavljao funkcije zamenika i pomoćnika ministra u Ministarstvu pravde, Ministarstvu poljoprivrede, i u novije vreme u više mandata, u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, kao rukovodilac normativnih poslova i drugostepenog upravnog postupka. Pored toga, obavljao i funkciju direktora Pravosudnog centra (današnja Pravosudna akademija), kao i rukovodioca pravnih poslova, u korporativnom sektoru. Ima položen pravosudni ispit i završenu Diplomatsku akademiju MSP. Govori engleski i francuski jezik.  

  Miloš Đinđić

  Programski menadžer i viši istraživač

  Miloš je diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu gde je završio i master studije, modul Politička teorija, politička sociologija i institucije. Institucije i procedure Evropske unije i upravljanje projektnim ciklusom izučavao je u okviru programa Leadership Development Programme Koledža Evrope i Evropskog fonda za Balkan, kao i FutureLab Europe inicijative organizacija civilnog društva okupljenih oko Evropske alijanse za demokratsko građanstvo. Stažirao je i volontirao u više stranih i domaćih organizacija, uključujući Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Političku akademiju Austrijske narodne partije, Nacionalni demokratski institut i Evropski fond za Balkan. Alumnista je Beogradske otvorene škole, kao član XVI generacije studenata Odeljenja za napredne dodiplomske studije. Član tima CEP-a postao je u martu 2012. godine kao projektni asistent, da bi potom nastavio angažman kao istraživač. Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.  

  Sena Marić

  Programska menadžerka i viša istraživačica

  Sena se pridružila CEP timu u maju 2013.godine, kao istraživačica programskog područja Dobra vladavina, baveći se prevashodno temama reforme javne uprave i kreiranja javnih politika u Srbiji u kontekstu pregovora za članstvo u EU. Od 2015. je zadužena za razvijanje programskog područja Europe&Us. Takođe je angažovana kao spoljna saradnica na istraživanjima u vezi sa politikom proširenja EU kao i politikama migracija i azila. Povremeni je dopisnik dnevnog lista Danas. Ranije je radila u Evropskoj inicijativi za stabilinost (ESI) u Briselu, na projektima vezanim za politiku vizne liberalizacije EU prema zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj. Takođe, u Briselu je imala petomesečnu praksu u Evropskoj komisiji, na programu pružanja pravne i tehničke pomoći zemljama kandidatima za članstvo u EU u oblastima nauke i energije. Sena je završila napredni Master program Koledža Evrope u Brižu u oblasti diplomatije i međunarodnih odnosa EU, sa stipendijom Vlade Republike Francuske. Diplomu osnovnih studija stekla je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer Međunarodni odnosi, a bila je polaznica XVII generacije Beogradske otvorene škole (BOŠ). Govori engleski, francuski i španski jezik.  

  Jelena Miletić

  Saradnica

  Jelena ima desetogodišnje iskustvo u upravljanju projektnim ciklusom, sa specijalizacijom u proceni uticaja, praćenju i evaluaciji (M&E). Ona takođe ima znanje o programima i projekatima koje finansira EU i o IPA II finansijskoj pomoći u Srbiji i regionu. Pored toga, Jelena ima iskustva u planiranju i upravljanju nacionalnim i regionalnim projektima, uključujući identifikaciju i programiranje, kao i iskustvo u praćenju i evaluaciji, kao što je izrada priručnika/smernica o M&E za javnu upravu, izvođenje obuke o praktičnoj primeni M&E, i razvijanje alata i matrica za praćenje orijentisano na rezultatima. Ona ima sveobuhvatno iskustvo u strateškom planiranju i upravljanju dokazano kroz razvijanje strategija i odgovarajućih akcionih planova za državna ministarstva i lokalnu samoupravu u Srbiji. Do sada je sprovela različite analize: analize nedostataka, procene potreba, procene uticaja i studija evaluacija, početnih studija i studija za identifikaciju/evaluaciju ključnih vrednosti, analize zainteresovanih strana, funkcionalne analize, uglavnom za državna ministarstva ili za potrebe specifičnih projekata. Ima iskustva u radu kao konsultant u javnoj upravi na različitim međunarodnim angažmanima, uključujući EU PPF5, SIPU International, SIDA i UNDP. Završila  je master studije međunarodne bezbednosti na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

  Ljubica Kovačević

  Projektna menadžerka

  Ljubica je diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za Iberijske studije gde je stekla zvanje profesora španskog jezika i hispanskih književnosti i nastavnika engleskog jezika. Karijeru je gradila u oblasti obrazovanja i rada/zapošljavanja, prvo kao profesor stranih jezika, a zatim radom na međunarodnim projektima u oblasti menadžmenta u obrazovanju sa fokusom na stručnom obrazovanju i obučavanju i Nacionalnom okviru kvalifikacija. Višegodišnjim radom stekla je bogato radno iskustvo u projektnoj administraciji i implementaciji vršeći funkciju asistenta, menadžera kancelarije i prevodioca/tumača. Centru za evropske politike pridružila se u januaru 2017. godine kao projektna asistentkinja u okviru programske oblasti Dobra vladavina, a potom napredovala na poziciju projektne menadžerke. Pored engleskog i španskog, raspolaže i osnovnim znanjem portugalskog (brazilskog) jezika.

  Jovana Knežević

  Projektna menadžerka

  Jovana je projektna menadžerka sa iskustvom na projektima koji su tematski vezani za program Dobrog upravljanja. Od 2015. do 2018. godine bila je angažovana na regionalnom EU WeBER projektu u okviru koga su joj glavna zaduženja bila planiranje, sprovođenje i monitoring projektnih aktivnosti, kao i koordinacija rada regionalne WeBER platforme i Nacionalne radne grupe za praćenje reforme javne uprave u Srbiji. Trenutno vodi drugu komponentu USAID projekta “Otvorena vrata pravosuđa” i zadužena je za koordinaciju projektnih resursa i aktivnosti, monitoring i izveštavanje. Pored upravljanja projektima, Jovana poseduje bogato iskustvo u organizaciji događaja i odlične komunikatorske veštine. Osnovne akademske studije završila je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer međunarodna politika. Trenutno pohađa master studije menadžmenta na smeru Upravljanje projektima na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Članica je alumni zajednice programa Future Leaders Exchange (FLEX) u okviru kojeg je završila godinu dana srednjeg obrazovanja u Kaliforniji, SAD-u. Polaznica je III generacije Akademije liberalne politike u okviru Libertarijanskog kluba Libek, i učesnica Omladinske škole aktivizma Inicijative za društvenu odgovornost. Jovana je posebno zainteresovana za oblast multiprojektnog upravljanja i metode upravljanja kroz softverske alate. Nastoji da se dalje usavršava i stiče praksu u primeni PM2 metodologije za upravljanje projektima. Tečno govori engleski jezik i nastoji da unapredi znanje nemačkog jezika. Centru za evropske politike pridružila se je u julu 2015. godine, nakon obavljenog dvomesečnog stažiranja.

  Vanja Dolapčev

  Projektni menadžer i istraživač

  Vanja Dolapčev se pridružio CEP-u u oktobru 2018. godine. Kroz istraživanje, razvoj ideja i upravljanje projektima, bavi se temama koje se odnose na dobro upravljanje i evropske integracije. Prethodno je radio kao koordinator projekata u Beogradskoj otvorenoj školi (BOŠ). Autor je više istraživačkih i praktičnopolitičkih radova iz oblasti dobrog upravljanja i evropskih integracija. Akademsko obrazovanje iz oblasti međunarodnih odnosa sticao je na Univerzitetu u Beogradu, na Karlovom univerzitetu u Pragu i na Univerzitetu Džordž Mejson u Sjedinjenim Američkim Državama. Alumnista je Fonda za američke studije i Odeljenja za napredne dodiplomske studije BOŠ-a. Takođe, redovni je predavač na programu „Studije budućnosti“ BOŠ-a, na modulu „Budućnost Evrope“. Naročito ga zanima učešće građana u izradi javnih politika, te politika proširenja Evropske unije. Svaki trenutak svog slobodnog vremena koristi za crtanje i čitanje stripova. Vanja govori engleski i rusinski, a služi se nemačkim i ruskim jezikom.

  Branko Birač

  Projektni menadžer

  Branko poseduje skoro desetogodišnje iskustvo u nevladinom sektoru, gde se najviše bavio implementacijom projekata, planiranjem, praćenjem i evaluacijom, izveštavanjem, koordinacijom brojnih timova, organizacijom različitih događaja, koordinacijom istraživanja, facilitiranjem seminara i radionica, razvojem priručnika i edukativnih alata, razvojem projekata i kampanja itd. Najviše se bavio temama prevencije nasilja i posebno rodno zasnovanog nasilja, promovisanjem rodne ravnopravnosti, pitanjima roda i posebno maskuliniteta, rušenjem stereotipa i borbom protiv diskriminacije, kao i razvijanjem aktivizma kod mladih, u ulozi programskog menadžera u Centru E8. Vodio je projekte podržane od strane CARE International, Austrijske razvojne agencije, U.S. State Department-a (Global Women, Peace and Security Initiative), Ambasade SAD, Ambasade Norveške, Evropske komisije, UNICEF-a, UNFPA-a, OEBS-a itd. Zvanje mastera pedagogije stekao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Stažirao je godinu dana u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine i kraće radio u osnovnoj školi Skadarlija. Govori tečno engleski. Strastveni hobi mu je fotografija.

  Andrija Mladenović

  Projektni koordinator

  Andrija se pridružio CEP timu juna 2020. godine na poziciji projektnog koordinatora. Po diplomiranju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na smeru međunarodne politike, odlazi na master studije politikologije na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti. Pored uspešno odbranjenog master rada na temu podela u okviru intelektualne elite na Prvu i Drugu Srbiju, ostvario je i specijalizaciju iz oblasti društvene i političke teorije. Andrija poseduje istraživačko iskustvo iz oblasti fenomena drugosti, procesa demokratizacije i hibridnih režima, političkih i intelektualnih elita Zapadnog Balkana i održivog razvoja sa akcentom na COR16+. Po povratku iz Budimpešte 2018. godine, Andrija je svoju profesionalnu karijeru započeo u organizaciji članici Međunarodne federacije za planirano roditeljstvo (IPPF) gde je i proveo dve godine na poziciji projektnog asistenta. Tu je stekao iskustvo u pisanju zahtevnih projektnih predloga, asistiranju i vođenju međunarodnih projektnih intervencija i upravljanju manjim timovima. Trenutno je doktorand na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Pored maternjeg srpskog, tečno govori engleski jezik i nastoji da unapredi znanje nemačkog jezika.

  Anesa Omeragić

  Koordinatorka za komunikacije i organizaciju događaja

  Kao koordinatorka za komunikacije i organizaciju događaja, Anesa pomaže širenju ključnih poruka CEP-a, podjednako ka svim ciljnim grupama. Njena zaduženja su direktna i posredna komunikacija sa medijima i organizacija događaja, priprema izjava i saopštenja za medije, pozivanje medija i komunikacija u vezi sa detaljima događaja, itd. U njena zaduženja spadaju i vođenje zvaničnog sajta organizacije - pisanje izveštaja o događajima i aktivnostima CEP-a i njihovo postavljanje na sajt, uređivanje grafičkih, vizuelnih i tekstualnih sadržaja sajta i uređivanje svih publikacija CEP-a – tekstova i materijala na sajtu organizacije, uključujući tromesečni bilten i štampane publikacije, kao i vođenje profila organizacije na društvenim mrežama i komunikcija sa širom javnošću putem ovih mreža. Anesa je završila osnovne studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, modul međunarodna politika, i master studije politikologije na istom fakultetu. Tokom osnovnih studija, stažirala je u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku i u kancelariji Zaštitnika građana. Alumnistkinja je XXIII generacije programa Studije Budućnosti Beogradske otvorene škole, I generacije Civil Rights Defenders Škole ljudskih prava i II generacije LIBEK-ove Akademije liberalne politike. Na Fakultetu političkih nauka završila je kurs Primenjena retorika i Debatni kurs. CEP-u se pridružila u februaru 2017 kao asistentkinja za komunikacije i organizaciju događaja. Na poziciji koordinatorke je od januara 2019. Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.

  Vladimir Mihajlović

  Istraživač

  Vladimir je istraživač u oblasti javne uprave i javnih politika, sa iskustvom u procesu reforme javne uprave u Srbiji i ekspertizom u reformi sistema plata, upravljanju ljudskim resursima, reorganizaciji javne uprave itd. Iskustvo rada i u vladinom i u nevladinom sektoru omogućava mu sveobuhvatan pristup u istraživanju i analizi javne uprave. Od jula 2014. do avgusta 2016. godine radio je kao savetnik u Kabinetu potpredsednice Vlade i ministarke državne uprave i lokalne samouprave. Pre angažmana u Vladi, radio je u nekoliko nevladinih organizacija, uključujući i CEP. Od 2016. godine je angažovan na brojnim projektima u oblasti reforme javne uprave kao konsultant Svetske banke (WB), Saveta Evrope (CoE), Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), Fonda za dobru upravu Ujedinjenog kraljevstva (GGF), Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), Centra za visoke ekonomske studije (CEVES), Nemačke organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) itd. Vladimir je zvanje diplomiranog politikologa stekao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, nakon čega je na istom fakultetu završio master studije Javne uprave, lokalne samouprave i javnih politika. Govori engleski jezik.

  Dragana Bajić

  Istraživačica

  Dragana ostvaruje istraživački rad u okviru programskih oblasti Dobra uprava i Europe&us. U aprilu 2016. bila je polaznica RRPP Istraživačke akademije – sveobuhvatnom treningu o istraživačkim metodama u društvenim naukama za mlađe istraživače sa Zapadnog Balkana. Godine 2015. završila je letnju školu Jagelonskog univerziteta u Krakovu „Democracy, Expertise and Power: Making a New Europe in the Era of Globalisation", predstavivši temu „The EU's Enlargement Agenda as a Tool for Ensuring Democratisation and Stability in the Western Balkans". Tokom studija stažirala je u drugim think tank organizacijama i provela je nekoliko meseci u srpskom sedištu međunarodne medijske mreže EurActiv, gde je izveštavala o evropskoj politici i temama vezanim za integraciju Srbije u EU. Dragana je posebno zainteresovana za proces proširenja EU. Diplomu mastera prava evropskih integracija stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranivši rad "The Principle of Good Neighbourliness in the EU Enlargement Context: How Strict Conditionality for Serbia?" Završila je osnovne akademske studije međunarodne politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Tečno govori engleski jezik. Bavi se lingvistikom i lekturom. CEP timu se pridružila u julu 2014.

  Strahinja Subotić

  Istraživač

  Strahinja se priključio CEP timu u januaru 2017. kao mlađi istraživač u okviru programske oblasti Europe&us, gde se bavi analizom postojećeg institucionalnog dizajna EU i načina na koji politička dešavanja u EU utiču na pristupne pregovore Srbije. Strahinja je trenutno doktorand na Fakultetu političkih nauka (Univerzitet u Beogradu), na kojem je i prvobitno diplomirao kao student generacije na politikološkom smeru. Master je završio na Centralno-evropskom Univerzitetu, ostvarivši specijalizaciju iz društvene i političke teorije, posebno se fokusirajući na pitanje tranzicione pravde na postjugoslovenskom prostoru. Tome je prethodilo studiranje na Univerzitetu Misuri (University of Missouri), gde je završio treću godinu u okviru programa koji je finansiran od strane američkog ministarstva spoljnih poslova (U.S. State Department). Strahinjina najrelevantnija praksa jeste ona na Institutu za međunarodnu politiku i privredu, tokom koje je i objavio rad u naučnom časopisu Međunarodna politika, a koji se ticao uloge EU u procesu pomirenja između Srbije i Hrvatske. Kao najrelevantije volontersko iskustvo, Strahinja ističe angažman u Udruženju za UN Srbije, gde je imao priliku da, između ostalog, više puta učestvuje u organizovanju Beogradskog modela UN. On takođe ima i iskustvo iz predavačke delatnosti, s obzirom da je jedan semestar radio kao saradnik i stoga držao vežbe na predmetu Politički sistem Srbije. Govori engleski i italijanski, a trenutno uči španski.

  Katarina Grga

  Istraživačica

  Katarina se CEP timu pridružila u junu 2020. godine. Diplomirala je 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao stipendista Francuske vlade, stekla je i zvanje Mastera prava na Univerzitetu Paris 1 Panthéon-Sorbonne u Parizu iz oblasti medjunarodnog ekonomskog prava. Tokom dosadašnje karijere, radila je u jednoj od vodećih domaćih advokatskih kancelarija iz oblasti privrednog prava iz Beograda, a potom i u stranoj advokatskoj kancelariji specijalizovanoj za privrednu arbitražu i međunarodno pravo iz Ženeve. Tokom studija, stažirala je u Kancelariji Zaštitnika građana i učestvovala u radu pravnih klinika za borbu protiv diskriminacije i za porodično pravo, te bila na praksi u jednoj od četiri vodeće konsultantske kuće iz oblasti poreskog prava. Osim toga, kao članica tima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, učestvovala je na dva prestižna međunarodna takmičenja u simulaciji suđenja iz međunarodnog prava, u Vašingtonu i u Frankfurtu. Na takmičenju 2013 FDI International Arbitration Moot Court Competition u Frankfurtu, sa timom Pravnog fakulteta osvojila je treću nagradu za najbolje napisanu tužbu, koja je potom i objavljena u jednom međunarodnom časopisu. 2019. godine položila je i Pravosudni ispit. Tečno govori engleski, francuski i italijanski jezik.

  Miloš Janjić

  Mlađi istraživač

  Miloš se pridružio CEP-u u februaru 2018. godine nakon završenih master studija na Berlinskoj školi ekonomije i prava na smeru Međunarodna ekonomija. Tokom svojih master studija Miloš je imao priliku da izučava teme iz heterodoksne ekonomske teorije sa fokusom na pluralističke pristupe u razmatranju makroekonomskih politika. Pored makroekonomije, Miloš je aktivan u istraživanjima u oblasti međunarodne trgovine, međunarodnih ekonomskih odnosa i političke ekonomije. Pre master studija, Miloš je bio angažovan u korporativnom sektoru na pozicijama u finansijskom i marketinškom odeljenju u dve multinacionalne kompanije. Miloš je završio osnovne studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na modulu Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina. U toku studija Miloš je obavio i praksu u Agenciji za privredne registre i bio aktivan u nekoliko studentskih organizacija. U slobodno vreme Miloš se bavi kolekcionarstvom.

  Stefan Stojković

  Mlađi istraživač

  Stefan je mlađi istraživač u CEP-u koji radi na istraživanju reforme javne uprave (PAR). Poseduje master diplomu iz oblasti političkih nauka sa univerziteta Lajden, gde je studirao kao dobitnik Praesidium Libertatis stipendije. Pre toga, stekao je i master diplomu (cum laude) studija nacionalizma sa Centralno-evropskog univerziteta, kao i diplome osnovnih i master studija psihologije sa Univerziteta u Novom Sadu. U svojim master tezama, Stefan se bavio izbornim ponašanjem u komparativnoj perspektivi i analizama kompeticije između političkih partija. U Lajdenu je proširio svoje znanje na oblast dobre vladavine i ubrzo razvio veliku zainteresovanost za ovu temu. Njegove ključne kompetencije se tiču istraživanja javne uprave, metodologije anketnih istraživanja i kvantitativne analize podataka. Takođe je edukovan u oblastima komparativne politike i istraživanja javnog mnjenja. Stefan tečno govori engleski i nemački. U slobodno vreme uživa da igra košarku.

  Lola Paunović

  Mlađa istraživačica

  Lola se pridružila CEP timu u decembru 2020. kao mlađa istraživačica nakon tromesečnog stažiranja. Zvanje Mastera (M.Sc.) je stekla na Katoličkom univerzitetu Luven (KU Leuven) na smeru međunarodne politike sa specijalizacijom u migracionim politikama. Kroz svoj master rad, istraživala je da li Evropska unija poseduje normativnu moć da utiče na organizacije civilnog društva Srbije da usvoje EU norme tokom i nakon migrantske krize 2015. godine. Osnovne studije iz sociologije i međunarodnih odnosa je završila na Univerzitetu Severne Karoline u Vilmingtonu (UNCW), SAD. Dobitnica je Sociology Excellence Award za najviši prosek u generaciji, i proglašena za studenta generacije na Fakultetu za sociologiju. Srednju školu je završila u Dar es Salamu, u Tanzaniji. Tokom srednje škole i studija, bavila se volonterizmom i omladinskim aktivizmom, kroz koji je stekla interesovanje za omladinsku politiku. Alumna je četvrte generacije Akademije omladinske politike koju je završila kao stipendista Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS). Takođe je članica Saveta za mlade pri Vladi Republike Srbije. Stažirala u Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM) gde je radila sa migrantima u prihvatnim centrima širom Srbije. Pored maternjeg srpskog, tečno govori engleski i španski i služi se svahilijem.

  Mirjana Pješčić

  Saradnica za finansije i računovodstvene poslove

  Marija Drezgić

  Asistenkinja za finansije

  Marija je posle akademskih studija u oblasti muzičke umetnosti, 2003. godine magistrirala istraživacku psihologiju na državnom univerzitetu u San Francisku, Kalifornija. U Americi se od 2003-2013 bavila istaživackim radom u oblasti psihologije i psihometrijom, sa fokusom na neuropsihologiju. Tu je stekla veliko iskustvo kako u istraživačkom radu tako i u administriranju i tumačenju velikog broja testova: inteligencije, kognitivnih sposobnosti, licnosti, neuropsiholoških testova. Višegodisnjim radom u neuropsiholoskoj laboratoriji, stekla je i značajno iskustvo u kreiranju razlicitih vrsta kako standardnih, tako i kompjuterizovanih testova. Ta iskustva je potom primenjivala i radeći na državnom univerzitetu Berkli u Kaliforniji. Kreirala je i održavala websajt istraživacke laboratorije. Marija se pridružila  CEP  timu 2013. godine gde radi kao starija istraživačica i finansijska asistenktinja. Govori engleski i služi se ruskim i nemačkim jezikom. Bavi se i dirigovanjem u nekoliko prestiznih beogradskih horova. Udata je i ima troje dece.

  Mina Kostić

  Projektna asistentkinja / mlađa istraživačica

  Mina je diplomirala psihologiju na Univerzitetu u Jorku, a nakon toga je stekla master diplomu iz oblasti organizacione i socijalne psihologije na London School of Economics and Political Science (LSE). Po povratku u Beograd, Mina je radila u državnim i međunarodnim kompanijama u oblasti ljudskih resursa, baveći se raznim zadacima: odnosi sa zaposlenima, finansijski menadžment, logistika, administracija, istraživanje, itd. Mina se pridružila CEP timu u januaru 2019. godine, kao projektna asistentkinja i mlađa istraživačica. Govori engleski tečno i ima srednje znanje francuskog i španskog jezika.

  Isidora Martinenko

  Projektna asistentkinja

  Isidora se priključila CEP timu novembra 2019. godine, kao asistent na projektima iz programske oblasti Dobra vladavina. Pored toga, aktivno radi i na drugoj programskoj oblasti, Unutrašnje tržište i konkurentnost, konkretno na koordinaciji radnih grupa koje CEP pokriva u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Isidora je trenutno doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka (Univerzitet u Beogradu), na kojem je prvobitno i diplomirala međunarodnu politiku. Master studije, modul Studije SAD-a, završila je, takođe, na Fakultetu političkih nauka. Višegodišnje radno iskustvo stekla je radeći u drugim organizacijama civilnog društva, pre svega u Evropskom pokretu u Srbiji (EPuS), gde se najviše bavila pitanjima mladih i Nacionalnim konventom o EU, Školom evropske integracije i socijalnim preduzetništvom. Tokom studiranja bila je stažista u Narodnoj skupštini Republike Srbije, EPuS-u i Građanskim inicijativama. Poseduje veliko iskustvo u organizaciji događaja koje je stekla radeći na Beogradskom bezbednosnom forumu i projektu EnlargEUrope. Pohađala je međunarodnu zimsku školu u Cesenatiku, Italija, na temu kreiranja regionalne saradnje, kao i brojne druge seminare na kojima je stekla dodatne ESPB poene.

  Marija Ćirić

  Projektna asistentkinja

  Marija se pridružila CEP timu juna 2020. godine kao projektna asistentkinja nakon dvomesečnog stažiranja. Stekla je zvanje Mastera (MSc) na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka (LSE) na smeru Politika EU, sa specijalizacijom Kreiranje javnih politika i javne politike u EU. Master rad je napisala na temu pristupanja Evropskoj uniji i Evropeizacije domaće javne politke, sa fokusom na slobodu izražavanja i informisanja u Srbiji.  Osnovne studije završila je na Queen Mary Univerzitetu u Londonu, smer Politika. Stipendistkinja je i članica alumni  mreže programa HMC (The Headmasters and Headmistresses Conference), zahvaljujući kojem je zarvšila srednju školu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Tokom studija, radila je u privatnom sektoru i bavila se poslovima u oblasti ljudskih resursa i digitalne komunikacije, kao i humanitarnim radom. Takođe, preko leta je radila kao asistent narodne poslanice pri odboru za evropske integracije. Pored maternjeg srpskog, tečno govori engleski i poseduje srednje znanje španskog i italijanskog jezika.

  Ivana Rudinac

  Projektna asistentkinja

  Ivana se pridružila CEP timu u oktobru 2020. godine kao projektna asistentkinja nakon završenog tromesečnog stažiranja. Osnovne studije završila je na Fakultetu bezbednosti, dok je master studije menadžmenta na smeru Upravljanje projektima završila na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. U svojoj master tezi bavila se primenom PM2 metodologije za upravljanje projektima kao načinom za povećanje agilnosti u organizacijama neprofitnog sektora. Ivana je tokom studija iskustvo sticala u organizacijama civilnog društva, najpre kao volonter u Evropskom pokretu u Srbiji, a zatim i kao stažista u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku. Tri meseca je provela kao praktikant u Gradskoj upravi grada Beograda prilikom čega je imala priliku da se bolje upozna sa implementacijom kompleksnih EU projekata u javnom sektoru. Kroz neformalne aktivnosti sticala je iskustvo i u organizaciji događaja, pa je dve godine za redom učestvovala u organizaciji međunarodne konferencije Beogradski bezbednosni forum. Učestvovala je u regionalnom seminaru ljudskih prava za mlade (HRYF) u Albaniji, a bavila se i humanitarnim radom kroz jednogodišnji angažman u UNICEF fundraising timu. Uspešno je završila jednogodišnji multidisciplinarni program Studije budućnosti u organizaciji Beogradske otvorene škole i član je BOŠ alumni mreže. Njeno polje interesovanja je upravljanje projektima u javnom sektoru, kao i primena agilnog projektnog menadžmenta na društvene projekte. Tečno govori engleski jezik, a u slobodno vreme piše.

  Kristina Nikolić

  Projektna asistentkinja

  Kristina se priključila CEP timu u oktobru 2020. godine kao projektna asistentkinja. Diplomirala je na smeru Međunarodni odnosi Fakulteta političkih nauka u Beogradu sa prosečnom ocenom 10,00. Tokom studiranja učestvovala je u projektu Popularna demokratija u organizaciji Vestminsterske fondacije za demokratiju i Fakulteta političkih nauka 2019. godine kao predavač i edukator, sa ciljem poboljšanja znanja mladih ljudi o vrednostima demokratije i vladavine prava, kao i projektu Savremeni izazovi međunarodnog humanitarnog prava u organizaciji Crvenog krsta Srbije 2019. godine. Bila je angažovana na radionici Humanistika u tranziciji Grupe 484 realizovanoj 2018. godine, sa idejom modernizacije sistema obrazovanja u Republici Srbiji. Uzela je učešće na konferenciji The 2030 Agenda for Sustainable Development pod okriljem Organizacije UN za ishranu i poljoprivredu (FAO) u Moskvi 2019. godine. Pohađala je, takođe, letnju školu Global Challenges 2019 Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije u periodu od 5. do 21. avgusta 2019. godine, sa fokusom na savremenim pretnjama međunarodnoj bezbednosti, digitalnoj diplomatiji i globalizaciji. Ima iskustva u istraživačkim projektima Stavovi studenata Univerziteta u Beogradu o preduzetništvu mladih u Republici Srbiji iz 2018. godine, Stavovi studenata Univerziteta u Beogradu o rodnoj ravnopravnosti u Republici Srbiji iz 2019. godine, kao i online istraživanju Stavovi građana Republike Srbije o epidemiji COVID -19  iz 2020. godine, u okviru Centra za međunarodnu javnu politiku, gde se bavila metodološkim pitanjima. Oblasti interesovanja su joj istraživanje javnog mnjenja, politika zaštite životne sredine i međunarodna bezbednost. Tečno govori engleski i ruski jezik.
  Nazad na vrh