• ENGENG
 • Ranka Miljenović

  Izvršna direktorka

  Ranka obavlja funkciju izvršne direktorke u Centru za evropske politike od februara 2017. Od jula 2014. do februara 2017. bila je na poziciji više projektne menadžerke u CEP-u. Pre angažovanja u CEP-u radila je u organima državne uprave nadležnim za privredu, na poslovima kreiranja i sprovođenja politike razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (MSPP) i usklađivanja sa politikom razvoja ovog sektora u EU, kao i na pripremi i sprovođenju IPA projekata. Sem toga, koordinirala je poslovima evropskih integracija u Ministarstvu privrede i bila zamenica sekretara Pregovaračke grupe 20 - Preduzetništvo i industrijska politika. Kao stipendistkinja Ambasade Velike Britanije, u 2012. godini stažirala je u Kancelariji gradonačelnika Londona (Greater London Authority). Godinu dana bila je i mentor stažistkinji USAID BEP projekta u Ministarstvu privrede. Dve godine je radila i u privatnom sektoru. Usavršavala se na kursevima u zemlji i inostranstvu na temu evropskih integracija, politike razvoja MSPP i pravila EU o dodeli državne pomoći. Ranka je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodni odnosi, gde trenutno završava i master studije međunarodne politike. Tečno govori engleski, a služi se francuskim i italijanskim jezikom.  

  Milena Lazarević

  Programska direktorka

  Kao programska direktorka, Milena se bavi sveukupnom programskom strategijom CEP-a, kao i razvojem i upravljanjem sistemom provere kvaliteta unutar organizacije. U pogledu tematskog fokusa, ona je prevashodno odgovorna za programske oblasti Dobra vladavina (Good Governance) i Europe&us. Milena je priznata stručnjakinja za reformu javne uprave, regionalni razvoj i lokalni ekonomski razvoj, sa konsultantskim iskustvom unutar SIGMA/OECD, ReSPA i Svetske banke. U periodu 2014-2015, pored rada u CEP-u, vršila je dužnost specijalne savetnice potpredsednice Vlade Srbije zadužene za reformu javne uprave. Pre nego što je postala jedna od osnivača CEP-a, Milena je šest godina provela u državnoj upravi, radeći u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Ministarstvu za državnu upravu kao savetnica za pitanja reforme javne uprave i administrativnih kapaciteta za pristupanje EU. Kao Sorošova stipendistkinja, diplomirala je u oblasti evropskih studija i međunarodnih odnosa na Američkom univerzitetu u Bugarskoj (AUBG), nakon čega je završila napredni Master evropskih studija na Koledžu Evrope, sa stipendijom Fondacije kralja Boduena. Ona je kasnije završila i Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Master studije evropskog upravnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Milena tečno govori engleski, francuski, italijanski i bugarski, a poznaje osnove nemačkog jezika. Udata je i majka je dvoje dece.

  Dušan Protić

  Programski menadžer za unutrašnje tržište i konkurentnost

  Dušan Protić je stručnjak sa jedinstvenim iskustvom koje prožima oblasti tržišne regulative, javnog prava i sistema javne uprave, i sa dokazanom sposobnošću konceptualizacije složenih regulatornih rešenja u kompleksnom okruženju. Po vokaciji pravnik, u periodu od 2001. godine do 2015. godine, obavljao funkcije zamenika i pomoćnika ministra u Ministarstvu pravde, Ministarstvu poljoprivrede, i u novije vreme u više mandata, u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, kao rukovodilac normativnih poslova i drugostepenog upravnog postupka. Pored toga, obavljao i funkciju direktora Pravosudnog centra (današnja Pravosudna akademija), kao i rukovodioca pravnih poslova, u korporativnom sektoru. Ima položen pravosudni ispit i završenu Diplomatsku akademiju MSP. Govori engleski i francuski jezik.  

  Miloš Đinđić

  Programski menadžer i viši istraživač

  Miloš je diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu gde je završio i master studije, modul Politička teorija, politička sociologija i institucije. Institucije i procedure Evropske unije i upravljanje projektnim ciklusom izučavao je u okviru programa Leadership Development Programme Koledža Evrope i Evropskog fonda za Balkan, kao i FutureLab Europe inicijative organizacija civilnog društva okupljenih oko Evropske alijanse za demokratsko građanstvo. Stažirao je i volontirao u više stranih i domaćih organizacija, uključujući Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Političku akademiju Austrijske narodne partije, Nacionalni demokratski institut i Evropski fond za Balkan. Alumnista je Beogradske otvorene škole, kao član XVI generacije studenata Odeljenja za napredne dodiplomske studije. Član tima CEP-a postao je u martu 2012. godine kao projektni asistent, da bi potom nastavio angažman kao istraživač. Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.  

  Sena Marić

  Programska menadžerka i viša istraživačica

  Sena se pridružila CEP timu u maju 2013.godine, kao istraživačica programskog područja Dobra vladavina, baveći se prevashodno temama reforme javne uprave i kreiranja javnih politika u Srbiji u kontekstu pregovora za članstvo u EU. Od 2015. je zadužena za razvijanje programskog područja Europe&Us. Takođe je angažovana kao spoljna saradnica na istraživanjima u vezi sa politikom proširenja EU kao i politikama migracija i azila. Povremeni je dopisnik dnevnog lista Danas. Ranije je radila u Evropskoj inicijativi za stabilinost (ESI) u Briselu, na projektima vezanim za politiku vizne liberalizacije EU prema zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj. Takođe, u Briselu je imala petomesečnu praksu u Evropskoj komisiji, na programu pružanja pravne i tehničke pomoći zemljama kandidatima za članstvo u EU u oblastima nauke i energije. Sena je završila napredni Master program Koledža Evrope u Brižu u oblasti diplomatije i međunarodnih odnosa EU, sa stipendijom Vlade Republike Francuske. Diplomu osnovnih studija stekla je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer Međunarodni odnosi, a bila je polaznica XVII generacije Beogradske otvorene škole (BOŠ). Govori engleski, francuski i španski jezik.  

  Staša Lukić

  Viša projektna menadžerka

  Staša je inženjer organizacionih nauka sa višegodišnjim iskustvom u upravljanju projektima u javnoj upravi u Srbiji. Pre svog angazovanja u CEP-u, radila je 8 godina u državnoj upravi na poslovima pripreme i sprovođenja projekata finansiranih iz međunarodne razvojne pomoći u oblasti reforme javne uprave, institucionalnog i lokalnog razvoja. Tokom 2015/2016 Staša je kao stipendistkinja Fulbrajt programa Vlade SAD-a provela godinu dana na Univerzitetu Minesota na stručnom usavršavanju u oblasti analize javnih politika. Tokom svog boravka u Americi sarađivala je sa Svetskom Bankom u Vašingtonu i Kancelarijom za multikulturalne usluge u Minesoti. Tokom svoje karijere završila je brojne kurseve na temu upravljanja projektima, finansijskog upravljanja, strateškog planiranja i liderskih veština. Završila je Intenzivnu letnju školu na Koledžu Evrope u Brižu 2011. godine i kurs Američke asocijacije za menadžment na temu situacionog liderstva u SAD 2016. godine. U CEP-u je angažovana prevashodno za programsko područje Dobra vladavina, a posebno je zainteresovana za kvantitativne analize u cilju odgovornog kreiranja javnih politika i efikasnog korišćenja činjenica i podataka.

  Milan Vujović

  Projektni menadžer

  Milan se pridružio timu CEP-a u januaru 2016. Pre toga je radio 11 godina u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj, na poslovima pravnog savetovanja u okviru preduzetničkog servisa, edukaciji i mentoringu, programima podrške sektoru MSPP i međunarodnim projektima. Tokom višegodišnjeg rada na projektima sarađivao je sa mnogim međunarodnim organizacijama, među kojima su JICA (Japanska agencija za međunarodnu saradnju), USAID, SPARK (Holandija), GIZ (Nemačka), UNIDO ITPO Italy, Unioncamere, ICE (Italija), BIP (Norveška) itd. Milan je završio obuku Profesionalni razvoj za pridruživanje, u okviru programa Govorite evropski, u Evropskom institutu za javnu administraciju u Mastrihtu (European Institute for Public Administration-EIPA) 2011. godine. Po završetku Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu radio je kao advokatski pripravnik, potom u Privrednoj komori Beograda i Agenciji za duvan. Ima položen pravosudni ispit. Govori engleski i italijanski jezik.

  Jelena Miletić

  Saradnica

  Jelena ima desetogodišnje iskustvo u upravljanju projektnim ciklusom, sa specijalizacijom u proceni uticaja, praćenju i evaluaciji (M&E). Ona takođe ima znanje o programima i projekatima koje finansira EU i o IPA II finansijskoj pomoći u Srbiji i regionu. Pored toga, Jelena ima iskustva u planiranju i upravljanju nacionalnim i regionalnim projektima, uključujući identifikaciju i programiranje, kao i iskustvo u praćenju i evaluaciji, kao što je izrada priručnika/smernica o M&E za javnu upravu, izvođenje obuke o praktičnoj primeni M&E, i razvijanje alata i matrica za praćenje orijentisano na rezultatima. Ona ima sveobuhvatno iskustvo u strateškom planiranju i upravljanju dokazano kroz razvijanje strategija i odgovarajućih akcionih planova za državna ministarstva i lokalnu samoupravu u Srbiji. Do sada je sprovela različite analize: analize nedostataka, procene potreba, procene uticaja i studija evaluacija, početnih studija i studija za identifikaciju/evaluaciju ključnih vrednosti, analize zainteresovanih strana, funkcionalne analize, uglavnom za državna ministarstva ili za potrebe specifičnih projekata. Ima iskustva u radu kao konsultant u javnoj upravi na različitim međunarodnim angažmanima, uključujući EU PPF5, SIPU International, SIDA i UNDP. Završila  je master studije međunarodne bezbednosti na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

  Ljubica Kovačević

  Projektna menadžerka

  Ljubica je diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za Iberijske studije gde je stekla zvanje profesora španskog jezika i hispanskih književnosti i nastavnika engleskog jezika. Karijeru je gradila u oblasti obrazovanja i rada/zapošljavanja, prvo kao profesor stranih jezika, a zatim radom na međunarodnim projektima u oblasti menadžmenta u obrazovanju sa fokusom na stručnom obrazovanju i obučavanju i Nacionalnom okviru kvalifikacija. Višegodišnjim radom stekla je bogato radno iskustvo u projektnoj administraciji i implementaciji vršeći funkciju asistenta, menadžera kancelarije i prevodioca/tumača. Centru za evropske politike pridružila se u januaru 2017. godine kao projektna asistentkinja u okviru programske oblasti Dobra vladavina, a potom napredovala na poziciju projektne menadžerke. Pored engleskog i španskog, raspolaže i osnovnim znanjem portugalskog (brazilskog) jezika.

  Jovana Knežević

  Projektna menadžerka

  Jovana trenutno pohađa master studije menadžmenta na smeru Upravljanje projektima na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Osnovne akademske studije završila je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, modul Evropske integracije. Jovana u okviru pozicije projektne asistentkinje obavlja poslove koordinacije, planiranja i praćenja projektnih aktivnosti, kao i organizacije događaja i adminsitrativne asistencije. Prethodno radno iskustvo ima u oblasti praćenja filantropije, socijalnih promena kao i socijalno odgovornog poslovanja na području Zapadnog Balkana, stečeno u organizaciji Catalyst Balkans. Članica je alumni zajednice programa Future Leaders Exchange (FLEX) u okviru kojeg je završila godinu dana srednjeg obrazovanja u Kaliforniji, SAD-u. Polaznica je III generacije Akademije liberalne politike u okviru Libertarijanskog kluba Libek, i učesnica Omladinske škole aktivizma Inicijative za društvenu odgovornost. Jovana je posebno zainteresovana za oblast multiprojektnog upravljanja i primene metoda upravljanja kroz softverske alate, dok nastoji da unapredi veštine i znanje u oblasti finansijskog upravljanja. Tečno govori engleski jezik i nastoji da unapredi znanje nemačkog jezika. Centru za evropske politike pridružila se je u julu 2015. godine, nakon obavljenog dvomesečnog stažiranja.

  Nataša Ristić

  Savetnica za komunikacije

  Nataša se bavi komunikacijama i odnosima sa javnošću i specijalizovala se za strateške komunikacije u javnom i nevladinom sektoru. Nakon završenih studija na Filološkom fakultetu u Beogradu, od 2000. godine radi u dnevnom listu Danas. Nakon sticanja zvanja magistra iz oblasti ljudskih prava na Univerzitetu La Sapienza u Rimu, počinje da radi kao savetnik u Ministarstvu za međunarodne ekonomske odnose, a nakon toga i u Kancelariji za pridruživanje Evropskoj uniji Državne zajednice Srbija i Crna Gora. Kao direktor za komunikacije u USAID MEGA programu radila je do 2010. godine, nakon čega postaje ekspert na projektima EU u Srbiji, u oblastima lokalnog ekonomskog razvoja, socijalne inkluzije, ljudskih prava, EU integracija, rodne ravnopravnosti, dobrog upravljanja, izgradnje kapaciteta institucija i javnog zdravlja. Radila je za UNDP, UN Women, UNICEF, Eptisu, GIZ, SDC, JICA. Godine 2011. osnovala je Agenciju za komunikacije i odnose s javnošću Practive. Govori engleski, italijanski i španski jezik. Udata je i majka jednog deteta.

  Anesa Omeragić

  Koordinatorka za komunikacije i organizaciju događaja

  Anesa je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, modul Međunarodna politika. Trenutno pohađa master Studija mira (Regional Masters Program in Peace Studies). Tokom osnovnih studija, stažirala je u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku i u kancelariji Zaštitnika građana. Alumnistkinja je XXIII generacije programa Studije Budućnosti Beogradske otvorene škole, I generacije Civil Rights Defenders Škole ljudskih prava i II generacije LIBEK-ove Akademije liberalne politike. Na Fakultetu političkih nauka završila je kurs Primenjena retorika i Debatni kurs. CEP-u se pridružila u februaru 2017 kao asistentkinja za komunikacije i organizaciju događaja. Na poziciji koordinatorke je od januara 2019. Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.

  Vladimir Mihajlović

  Istraživač

  Vladimir je istraživač u oblasti javne uprave i javnih politika, sa iskustvom u reformi javne uprave u Srbiji i ekspertizom u reformi sistema plata, upravljanju ljudskim resursima i reorganizaciji uprave. Iskustvo rada i u vladinom i u nevladinom sektoru omogućava mu sveobuhvatan pristup u istraživanju i analizi javne uprave. Od jula 2014. do avgusta 2016. godine radio je kao savetnik u Kabinetu potpredsednice Vlade i u Kabinetu ministarke državne uprave i lokalne samouprave. Pre angažmana u Vladi, radio je u nekoliko nevladinih organizacija, uključujući i CEP, gde je učestvovao u istraživanjima u oblasti reforme javne uprave i kreiranja i koordinacije javnih politika. Trenutno je angažovan od strane Svetske banke kao konsultant u procesu podrške reformi sistema plata u javnom sektoru. Takođe, kao konsultant Saveta Evrope radi na uspostavljanju funkcije za upravljanje ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave. Vladimir je zvanje diplomiranog politikologa stekao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, nakon čega je na istom fakultetu završio master studije Javne uprave, lokalne samouprave i javnih politika. Govori engleski jezik.

  Dragana Bajić

  Istraživačica

  Dragana ostvaruje istraživački rad u okviru programskih oblasti Dobra uprava i Europe&us. U aprilu 2016. bila je polaznica RRPP Istraživačke akademije – sveobuhvatnom treningu o istraživačkim metodama u društvenim naukama za mlađe istraživače sa Zapadnog Balkana. Godine 2015. završila je letnju školu Jagelonskog univerziteta u Krakovu „Democracy, Expertise and Power: Making a New Europe in the Era of Globalisation", predstavivši temu „The EU's Enlargement Agenda as a Tool for Ensuring Democratisation and Stability in the Western Balkans". Tokom studija stažirala je u drugim think tank organizacijama i provela je nekoliko meseci u srpskom sedištu međunarodne medijske mreže EurActiv, gde je izveštavala o evropskoj politici i temama vezanim za integraciju Srbije u EU. Dragana je posebno zainteresovana za proces proširenja EU. Diplomu mastera prava evropskih integracija stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranivši rad "The Principle of Good Neighbourliness in the EU Enlargement Context: How Strict Conditionality for Serbia?" Završila je osnovne akademske studije međunarodne politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Tečno govori engleski jezik. Bavi se lingvistikom i lekturom. CEP timu se pridružila u julu 2014.

  Katarina Tadić

  Istraživačica

  Katarina je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodni odnosi (evropske integracije), nakon čega je završila master studije iz oblasti ljudskih prava i demokratije u Jugoistočnoj Evropi na Univerzitetu Bolonja. Tokom master studija stažirala je u Kosovskom institutu za istraživanje i razvoj KIPRED javnih politika, gde je sprovela istraživanje o ulozi Ombudsmana u procesu demokratizacije Kosova. Katarina je dve godine, u periodu između osnovnih i master studija, radila kao spoljna saradnica u Fondaciji Friedrich Ebert Stiftung. U CEP-u je fokusirana na dve različite, ali komplementarne oblasti - kreiranje politika i rodna ravnopravnost. Osim toga, uspešno je završila Trening za trenere i predavače, koji je FES organizovao 2013. godine na temu tranzicione pravde i EU integracija. Ima široko znanje o Kosovu i učestvovala je u istraživanju Fonda za otvoreno društvo, o zapošljavanju državnih službenika na Kosovu. Učestvovala je i u TRAIN programu, finansiranom od strane nemačkog Saveznog ministarstva spoljnih poslova, kreiran za mlade istraživače sa Zapadnog Balkana. Katarina se pridružila CEP-u u decembru 2015. Govori engleski i ima radno znanje ruskog jezika.  

  Vanja Dolapčev

  Istraživač

  Vanja Dolapčev se pridružio Centru za evropske politike u oktobru 2018. godine. Kroz istraživanje i razvoj ideja, bavi se projektima i inicijativama koje se odnose na dobro upravljanje. Prethodno je radio kao koordinator projekata u oblasti evropskih integracija i dobrog upravljanja u Beogradskoj otvorenoj školi, te kao stažista u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku. Autor je više istraživačkih i praktičnopolitičkih radova iz gorenavedenih oblasti. Akademsko obrazovanje iz oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne ekonomije sticao je na Univerzitetu u Beogradu, na Karlovom univerzitetu u Pragu i na Univerzitetu Džordž Mejson u Sjedinjenim Američkim Državama. Ponosni je alumnista Fonda za američke studije i Odeljenja za napredne dodiplomske studije Beogradske otvorene škole. Takođe, redovni je predavač na programu „Studije budućnosti“ Beogradske otvorene škole, na modulu „Budućnost Evrope“. Naročito ga zanima politika proširenja i koheziona politika Evropske unije, te učešće građana u izradi javnih politika. Svaki trenutak svog slobodnog vremena koristi za crtanje, čitanje knjiga i stripova, gledanje serija i filmova i kuvanje. Vanja govori engleski i rusinski, a služi se nemačkim i ruskim jezikom.

  Strahinja Subotić

  Mlađi istraživač

  Strahinja se priključio CEP timu u januaru 2017. kao mlađi istraživač u okviru programske oblasti Europe&us, gde se bavi analizom postojećeg institucionalnog dizajna EU i načina na koji politička dešavanja u EU utiču na pristupne pregovore Srbije. Strahinja je trenutno doktorand na Fakultetu političkih nauka (Univerzitet u Beogradu), na kojem je i prvobitno diplomirao kao student generacije na politikološkom smeru. Master je završio na Centralno-evropskom Univerzitetu, ostvarivši specijalizaciju iz društvene i političke teorije, posebno se fokusirajući na pitanje tranzicione pravde na postjugoslovenskom prostoru. Tome je prethodilo studiranje na Univerzitetu Misuri (University of Missouri), gde je završio treću godinu u okviru programa koji je finansiran od strane američkog ministarstva spoljnih poslova (U.S. State Department). Strahinjina najrelevantnija praksa jeste ona na Institutu za međunarodnu politiku i privredu, tokom koje je i objavio rad u naučnom časopisu Međunarodna politika, a koji se ticao uloge EU u procesu pomirenja između Srbije i Hrvatske. Kao najrelevantije volontersko iskustvo, Strahinja ističe angažman u Udruženju za UN Srbije, gde je imao priliku da, između ostalog, više puta učestvuje u organizovanju Beogradskog modela UN. On takođe ima i iskustvo iz predavačke delatnosti, s obzirom da je jedan semestar radio kao saradnik i stoga držao vežbe na predmetu Politički sistem Srbije. Govori engleski i italijanski, a trenutno uči španski.

  Miloš Janjić

  Mlađi istraživač

  Miloš se pridružio CEP-u u februaru 2018. godine nakon završenih master studija na Berlinskoj školi ekonomije i prava na smeru Međunarodna ekonomija. Tokom svojih master studija Miloš je imao priliku da izučava teme iz heterodoksne ekonomske teorije sa fokusom na pluralističke pristupe u razmatranju makroekonomskih politika. Pored makroekonomije, Miloš je aktivan u istraživanjima u oblasti međunarodne trgovine, međunarodnih ekonomskih odnosa i političke ekonomije. Pre master studija, Miloš je bio angažovan u korporativnom sektoru na pozicijama u finansijskom i marketinškom odeljenju u dve multinacionalne kompanije. Miloš je završio osnovne studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na modulu Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina. U toku studija Miloš je obavio i praksu u Agenciji za privredne registre i bio aktivan u nekoliko studentskih organizacija. U slobodno vreme Miloš se bavi kolekcionarstvom.

  Dušan Pjevović

  Mlađi istraživač

  Dušan se priključio timu u decembru 2017. godine, nakon obavljene tromesečne prakse. Završio je diplomske i postdiplomske studije na Univerzitetu Britanske Kolumbije u Vankuveru. Njegova stručna akademska oblast jesu međunarodni odnosi, tačnije zaštita životne sredine. Osim toga, njegova master teza pod nazivom „Gradovi i klimatske promene: igre moći i greenwashing kroz transnacionalne urbane mreže“ može se naći na UBC sajtu. Tokom postdiplomskih studija, radio je kao istraživač za dr Gyung-Ho Jeonga, nadležnog za izučavanje politike SAD na UBC-u. Ovo istraživanje je podrazumevalo analizu efekata i snage partijske politike i ideologije na obrasce glasanja o američkoj spoljnoj politici u Kongresu. Dušan je radio kao predavač na UBC-u, vodeći predmete u oblasti američke politike i političke teorije. U CEP-u, on deli svoje vreme između programskih oblasti Dobra vladavina i Regionalna politika, energetika i zaštita životne sredine. Dušan tečno govori engleski i služi se francuskim i španskim jezikom.

  Mirjana Pješčić

  Saradnica za finansije i računovodstvene poslove

  Dragan Momčilović

  Projektni asistent

  Dragan se pridružio timu CEP-a u decembru 2016. Pre angažmana u CEP-u obavio je stručnu praksu u Konvenciji Ujedinjenih Nacija za borbu protiv dezertifikacije (UNCCD) u Bonu u Nemačkoj. U UNCCD-u je radio na projektima vezanim za institucionalnu podršku nerazvijenim zemljama u izgradnji kapaciteta za borbu protiv dezertifikacije i degradacije zemljišta, suša i poplava i uključenju civilnog društva u ove procese. U avgustu i oktobru 2015 stekao je iskustvo u radu na dve svetske konferencije o klimatskim promenama u sektoru logistike (UNFCCC Climate Change Conference) Završio je master program Evropske studije - uprava i regulacije na Univerzitetu u Bonu, a pre toga osnovne studije politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Stažirao je i u marketinškoj agenciji NOA u Beogradu na poziciji asistenta za odnose sa javnošću, dok je tokom studija volontirao u više NVO i studentskih organizacija u kojima je aktivno radio na lokalnim i regionalnim projektima. Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.

  Mirela Obradović

  Projektna asistentkinja

  Mirela se pridružila CEP-ovom timu u septembru 2017. Svoju karijeru gradila je u oblasti bankarstva, gde je tokom dugogodišnjeg rada njen fokus interesovanja bio usmeren na finansije, računovodstvo, rad sa malim i  srednjim preduzećima i velikim korporativnim klijentima. Najznačijne iskustvo stekla je radeći sa grupom odabranih stručnjaka prilikom osnivanja nove banke na tržištu Srbije i to putem postavljanja bankarskog sistema, uspostavljanja validnih i na zakonskim osnovama zasnovanih procesa rada (putem mapiranja procesa i pisanja procedura na osnovu mapiranih procesa) i bliskom saradnjom sa Narodnom bankom Srbije, Agencijom za osiguranje depozita, Kreditnim Biroom, ali i mogućnošću upravljanja timovima sa ljudima različitih kulturnih, društvenih i profesionalnih pozadina. Govori engleski i nastoji da unapredi svoje znanje italijanskog i španskog jezika.

  Barbara Frej

  Saradnica

  Barbara Frej je diplomirala na Koledžu Evrope i ima višegodišnje profesionalno iskustvo u visokom javnom i privatnom sektoru, uključujući Evropski parlament, Instinctif partnere i nekoliko vladinih i organizacija civilnog društva. Dok je radila kao konsultant za odnose sa javnošću EU u Briselu, bila je aktivna u istraživanju i računovodstvu tako što je razvijala čvrste odnose sa klijentima i pronalazila rešenja za prepreke sa kojima se njihov biznis suočavao. Barbara ima iskustva u vođenju kampanja zagovaranja i projektima planiranja strategije za klijente koji se suočavaju sa neposrednim posledicama predloženog zakonodavstva i / ili vladinih akcija. Pre nego što je magistrirala evropske političke i administrativne studije na Koledžu Evrope u Brižu, Barbara je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Tečno govori engleski, francuski i nemački.
  Nazad na vrh