• ENGENG
 • Ranka Miljenović

  Izvršna direktorka

  Ranka obavlja funkciju izvršne direktorke Centra za evropske politike od februara 2017. godine. Od jula 2014, kada se pridružila CEP-u, do februara 2017. bila je na poziciji više projektne menadžerke. Upravljala je projektima finansiranim iz sredstava Evropske unije (kako grantovima, tako i projektima tehničke podrške), nemačke razvojne pomoći i drugih donatora i odlično poznaje procedure finansijskog i narativnog izveštavanja. Od septembra 2015. do novembra 2017. godine obavljala je i funkciju menadžerke u Jedinici za upravljanje programom u okviru Fonda za dobru upravu Vlade Ujedinjenog kraljevstva, a ima i konsultantsko iskustvo za OECD, GIZ, EU itd. Pre angažovanja u CEP-u radila je u organima državne uprave nadležnim za privredu, na poslovima kreiranja i sprovođenja politike razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (MSPP) i usklađivanja sa politikom razvoja ovog sektora u EU, kao i na pripremi i sprovođenju IPA projekata, kao i bilateralne razvojne pomoći. Sem toga, koordinirala je poslovima evropskih integracija u Ministarstvu privrede, bila zamenica sekretara Pregovaračke grupe 20 - Preduzetništvo i industrijska politika, kao i članica više drugih pregovaračkih grupa. Dve godine je radila i u privatnom sektoru. Usavršavala se na kursevima u zemlji i inostranstvu na temu evropskih integracija, politike razvoja MSPP i pravila EU o dodeli državne pomoći. Ranka je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodni odnosi, a do master diplome deli je master teza. Tečno govori engleski, a služi se francuskim i italijanskim jezikom.  

  Milena Lazarević

  Programska direktorka

  Kao programska direktorka, Milena se bavi sveukupnom programskom strategijom CEP-a, kao i razvojem i upravljanjem sistemom provere kvaliteta unutar organizacije. U pogledu tematskog fokusa, ona je prevashodno odgovorna za programske oblasti Dobra vladavina (Good Governance) i Europe&us. Milena je priznata stručnjakinja za reformu javne uprave, regionalni razvoj i lokalni ekonomski razvoj, sa konsultantskim iskustvom unutar SIGMA/OECD, ReSPA i Svetske banke. U periodu 2014-2015, pored rada u CEP-u, vršila je dužnost specijalne savetnice potpredsednice Vlade Srbije zadužene za reformu javne uprave. Pre nego što je postala jedna od osnivača CEP-a, Milena je šest godina provela u državnoj upravi, radeći u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Ministarstvu za državnu upravu kao savetnica za pitanja reforme javne uprave i administrativnih kapaciteta za pristupanje EU. Kao Sorošova stipendistkinja, diplomirala je u oblasti evropskih studija i međunarodnih odnosa na Američkom univerzitetu u Bugarskoj (AUBG), nakon čega je završila napredni Master evropskih studija na Koledžu Evrope, sa stipendijom Fondacije kralja Boduena. Ona je kasnije završila i Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Master studije evropskog upravnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Milena tečno govori engleski, francuski, italijanski i bugarski, a poznaje osnove nemačkog jezika. Udata je i majka je dvoje dece.

  Dušan Protić

  Programski menadžer za unutrašnje tržište i konkurentnost

  Dušan Protić je stručnjak sa jedinstvenim iskustvom koje prožima oblasti tržišne regulative, javnog prava i sistema javne uprave, i sa dokazanom sposobnošću konceptualizacije složenih regulatornih rešenja u kompleksnom okruženju. Po vokaciji pravnik, u periodu od 2001. godine do 2015. godine, obavljao funkcije zamenika i pomoćnika ministra u Ministarstvu pravde, Ministarstvu poljoprivrede, i u novije vreme u više mandata, u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, kao rukovodilac normativnih poslova i drugostepenog upravnog postupka. Pored toga, obavljao i funkciju direktora Pravosudnog centra (današnja Pravosudna akademija), kao i rukovodioca pravnih poslova, u korporativnom sektoru. Ima položen pravosudni ispit i završenu Diplomatsku akademiju MSP. Govori engleski i francuski jezik.  

  Strahinja Subotić

  Programski menadžer i viši istraživač

  Strahinja se pridružio CEP timu u januaru 2017. godine kao mlađi istraživač u programskoj oblasti Europe&Us. Nakon što je unapređen u istraživača, od marta 2021. radi kao programski menadžer i viši istraživač. Na ovoj poziciji njegove ključne odgovornosti uključuju pripremu i sprovođenje istraživačkih projekata; istraživanje i objava publikacija; upuštanje u zagovarački proces; nadzor i razvoj veština kod mlađih kolega i stažista; i organizovanje javnih rasprava i drugih događaja na teme povezane sa EU. Strahinja je dokazani stručnjak u oblastima politike proširenja i poslova EU. Njegova druga područja ekspertize uključuju analizu sve većeg učešća spoljnih aktera kao što su Kina, Rusija i Turska na Zapadnom Balkanu, a posebno u Srbiji.

  Strahinja je trenutno doktorand na Fakultetu političkih nauka (Univerzitet u Beogradu), na kojem je i prvobitno diplomirao kao student generacije na politikološkom smeru. Master je završio na Centralno-evropskom Univerzitetu (CEU) u Mađarskoj, ostvarivši specijalizaciju iz društvene i političke teorije. Tome je prethodilo studiranje na Univerzitetu Misuri (University of Missouri), gde je završio treću godinu u okviru programa koji je finansiran od strane američkog ministarstva spoljnih poslova (U.S. State Department).

  Anesa Omeragić

  Koordinatorka za komunikacije i organizaciju događaja

  Kao koordinatorka za komunikacije i organizaciju događaja, Anesa pomaže širenju ključnih poruka CEP-a, podjednako ka svim ciljnim grupama. Njena zaduženja su direktna i posredna komunikacija sa medijima i organizacija događaja, priprema izjava i saopštenja za medije, pozivanje medija i komunikacija u vezi sa detaljima događaja, itd. U njena zaduženja spadaju i vođenje zvaničnog sajta organizacije - pisanje izveštaja o događajima i aktivnostima CEP-a i njihovo postavljanje na sajt, uređivanje grafičkih, vizuelnih i tekstualnih sadržaja sajta i uređivanje svih publikacija CEP-a – tekstova i materijala na sajtu organizacije, uključujući tromesečni bilten i štampane publikacije, kao i vođenje profila organizacije na društvenim mrežama i komunikcija sa širom javnošću putem ovih mreža. Anesa je završila osnovne studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, modul međunarodna politika, i master studije politikologije na istom fakultetu. Tokom osnovnih studija, stažirala je u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku i u kancelariji Zaštitnika građana. Alumnistkinja je XXIII generacije programa Studije Budućnosti Beogradske otvorene škole, I generacije Civil Rights Defenders Škole ljudskih prava i II generacije LIBEK-ove Akademije liberalne politike. Na Fakultetu političkih nauka završila je kurs Primenjena retorika i Debatni kurs. CEP-u se pridružila u februaru 2017 kao asistentkinja za komunikacije i organizaciju događaja. Na poziciji koordinatorke je od januara 2019. Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.

  Vladimir Mihajlović

  Istraživač

  Vladimir je istraživač u oblasti javne uprave i javnih politika, sa iskustvom u procesu reforme javne uprave u Srbiji i ekspertizom u reformi sistema plata, upravljanju ljudskim resursima, reorganizaciji javne uprave itd. Iskustvo rada i u vladinom i u nevladinom sektoru omogućava mu sveobuhvatan pristup u istraživanju i analizi javne uprave. Od jula 2014. do avgusta 2016. godine radio je kao savetnik u Kabinetu potpredsednice Vlade i ministarke državne uprave i lokalne samouprave. Pre angažmana u Vladi, radio je u nekoliko nevladinih organizacija, uključujući i CEP. Od 2016. godine je angažovan na brojnim projektima u oblasti reforme javne uprave kao konsultant Svetske banke (WB), Saveta Evrope (CoE), Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), Fonda za dobru upravu Ujedinjenog kraljevstva (GGF), Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), Centra za visoke ekonomske studije (CEVES), Nemačke organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) itd. Vladimir je zvanje diplomiranog politikologa stekao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, nakon čega je na istom fakultetu završio master studije Javne uprave, lokalne samouprave i javnih politika. Govori engleski jezik.

  Miloš Pavković

  Mlađi istraživač

  Miloš se pridružio CEP-u u 2021. na poziciji mlađeg istraživača u okviru programske oblasti Europe&us. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2017. Diplomu master studija dobio je takođe na Fakultetu političkih nauka u okviru Zajedničkog interdisciplinarnog programa studija Jugoistočne Evrope. Tokom akademske 2018/2019 godine studirao je i istraživao za potrebe pisanja master rada na Univerzitetu u Gracu, Austrija. Njegov studijski boravak na Univerzitetu u Gracu podržan je Erazmus plus stipendijom. Miloš trenutno završava svoj drugi master rad na Departmanu političkih nauka Centralnoevropskog univerziteta (CEU) u Beču, Austrija. Tokom studija na CEU, Miloš je izabran kao član Akademskog senata – jednog od najviših upravnih tela Univerziteta i bio aktivan na programu prakse u okviru Kancelarije za regrutaciju studenata. Dobitnik je Dositijeve stipendije za najbolje srpske studente u inostranstvu od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Pre nego što se priključio CEP-u Miloš je radio kao spoljni istraživački saradnik u Hermes institutu za međunarodne poslove, bezbednost i geoekonomiju. U periodu 2017-2018, bio je koordinator tima za međunarodnu saradnju u okviru Centra za međunarodnu javnu politiku (CMJP) i učestvovao je u sprovođenju dva istraživanja javnog mnjenja na nacionalnom nivou o spoljnoj politici Srbije i preduzetništvu među mladima. Tokom 2018 godine bio je posmatrač na lokalnim izborima u Beogradu ispred Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), a takođe je bio na letnjoj praksi u Coca-Cola HBC u sektoru prodaje u Timu planiranja potražnje. Tokom 2016 i 2017 takođe je bio panelista na temu „Politički sistem Srbije“ na dva seminara u organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta (NDI). Miloš je profesionalnu karijeru započeo 2016 na poziciji projektnog asistenta u CeSID-u – jednoj od najstarijih nevladinih organizacija u Srbiji. Učestvovao je na mnogim konferencijama i seminarima, uključujući Ajn Rend Konferenciju u Pragu (2019), Beogradski strateški dijalog (2019) i OEBS Zimsku školu o demokratiji i političkim partijama (2020) i objavio je nekoliko radova uključujući jedan za Ministarstvo za evropske integracije. Polja interesovanja su mu političke nauke, komparativna politika, Evropska unija i evropske integracije, demokratija i demokratski razvoj i region Zapadnog Balkana.

  Ana Milinković

  Mlađa istraživačica

  Ana se pridružila CEP-u u avgustu 2021. kao mlađi istraživač. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na modulu Ekonomska analiza, sa glavnim fokusom na mikroekonomiju i industrijsku organizaciju. Master studije iz ekonomije je završila na Univerzitetu u Bolonji. Tokom druge godine master studija radila je kao asistent istraživač na Univerzitetu u Bolonji. Njen istraživački fokus bio je na primenjenoj ekonometriji u različitim oblastima, uključujući tržište rada, procese usvajanja, kriminal i životnu sredinu. Kroz to iskustvo i razne kurseve koje je pohađala, postala je iskusan korisnik softvera za analizu podataka, kao što su STATA i SPSS. Pohađala je brojne radionice i seminare iz oblasti ekonomije i industrijske organizacije. Po povratku u Srbiju radila je u Centru za cirkularnu ekonomiju (CIREKON) u Beogradu. Tečno govori engleski, španski i italijanski jezik.

  Sava Mitrović

  Mlađi istraživač

  Sava se pridružio CEP-u u novembru 2021. godine na poziciji mlađeg istraživača u okviru programske oblasti Dobra vladavina, nakon obavljene jednomesečne prakse. Završio je međunarodne studije, modul evropske integracije, na Fakultetu političkih nauka, kao jedini student u generaciji sa prosečnom ocenom 10. Trenutno pohađa master međunarodne politike na istom fakultetu. Profesionalno usavršavanje započeo je u Centru za međunarodnu javnu politiku gde je kao koordinator Sektora za međunarodnu saradnju rukovodio brojnim projektima, uključujući organizaciju i koordinaciju projekta „Beogradski model američkog Senata“, pod pokrivetljstvom Ambasade SAD u Beogradu. Sava je predstavljao Fakultet političkih nauka na evropskom takmičenju iz međunarodnog prava u Ljubljani 2019. godine. Učestvovao je na projektu „Clemson Spring Semester Abroad, University of Belgrade 2019“, zajedno sa studentima Univerziteta Klemson iz Južne Karoline. Pohađao je Letnju školu američkih studija i učestvovao na Regionalnoj školi evropskih integracija u Budvi. Takođe je učestvovao na Beogradskom bezbednosnom forumu 2019. godine. Bio je angažovan na međunarodnom projektu „Jačanje studentskih veština u debatovanju i promocija demokratskih vrednosti među mladima“ u organizaciji Centra za evroatlantske studije i slovačke organizacije MESA10. Bio je deo projektnog tima za praćenje izbora u Sjedinjenim Američkim Državama koji je realizovao Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative, uz podršku Аmbasade SAD u Beogradu. Bio je angažovan kao edukativni partner i predavač na međunarodnom projektu „Europe3D“ u organizaciji Evropske studentske projektne organizacije. Objavio je naučni rad u četvrtom broju stručnog časopisa „Politeuma“. Polja interesovanja su mu evropske integracije, balkanski odnosi, kao i ekologija i energetika. Tečno govori engleski, a služi se i francuskim jezikom.

  Mirjana Pješčić

  Saradnica za finansije i računovodstvene poslove

  Marija Drezgić

  Asistenkinja za finansije

  Marija je posle akademskih studija u oblasti muzičke umetnosti, 2003. godine magistrirala istraživacku psihologiju na državnom univerzitetu u San Francisku, Kalifornija. U Americi se od 2003-2013 bavila istaživackim radom u oblasti psihologije i psihometrijom, sa fokusom na neuropsihologiju. Tu je stekla veliko iskustvo kako u istraživačkom radu tako i u administriranju i tumačenju velikog broja testova: inteligencije, kognitivnih sposobnosti, licnosti, neuropsiholoških testova. Višegodisnjim radom u neuropsiholoskoj laboratoriji, stekla je i značajno iskustvo u kreiranju razlicitih vrsta kako standardnih, tako i kompjuterizovanih testova. Ta iskustva je potom primenjivala i radeći na državnom univerzitetu Berkli u Kaliforniji. Kreirala je i održavala websajt istraživacke laboratorije. Marija se pridružila  CEP  timu 2013. godine gde radi kao starija istraživačica i finansijska asistenktinja. Govori engleski i služi se ruskim i nemačkim jezikom. Bavi se i dirigovanjem u nekoliko prestiznih beogradskih horova. Udata je i ima troje dece.

  Nazad na vrh