Asistent/kinja za komunikacije i organizaciju događaja

Opis posla:

Od asistenta/kinje za komunikacije i organizaciju događaja se očekuje da bude angažovan/a na:

1. Administriranju profila organizacije na društvenim mrežama i komunikaciji sa javnošću putem ovih mreža:

 • predlaganje inovacija i davanje preporuka za unapređenje komunikacije putem društvenih mreža
 • analiza praćenosti društvenih mreža
 • svakodnevnom/redovnom postavljanju važnih vesti i informacija na CEP-ove stranice, praćenih zanimljivim vizuelnim rešenjima – infograficima, fotografijama, video zapisima;

2. Upravljanju marketinškim kampanjama na društvenim mrežama koje će dopreti do željene ciljne grupe

3. Administriranju zvaničnog sajta organizacije:

 • pisanje izveštaja o događajima i aktivnostima CEP-a i njihovo postavljanje na sajt
 • uređivanje grafičkih, vizuelnih i tekstualnih sadržaja sajta, itd.

4. Uređivanju publikacija CEP-a:

 • tekstova i materijala na sajtu organizacije, uključujući tromesečni bilten – Europe&us CEP Newsletter
 • studija, sižea javne politike itd.

5. Pripremanju izjava za medije na temu aktuelnih dešavanja ili aktivnosti CEP-a u kolaboraciji sa savetnicom za medije i komunikacije

6.  Ažuriranju baze medijskih kontakata

7.  Organizovanju događaja:

 • priprema materijala i logistička podrška organizovanju konferencija i drugih skupova
 • pisanje najava i izveštaja sa događaja

Uslovi:

Tražimo kreativnu i veštu osobu koja odgovara sledećem profilu:

 • Završene osnovne studije: novinarstva/za medije i komunikaciju/za odnose s javnošću ili neke srodne društvene nauke
 • Odlično znanje govornog i pisanog srpskog i engleskog jezika
 • Proaktivan i samoinicijativan odnos prema poslu i sticanju novih znanja i veština
 • Poznavanje tehnika predstavljanja sadržaja u tradicionalnim i novim medijima
 • Iskustvo u upravljanju društvenim mrežama Facebook, Twitter, LinkedIn
 • Iskustvo u programima za upravljanje internet sadržajima je poželjno
 • Prethodno radno iskustvo nije neophodno

Molimo sve zainteresovane kandidate da pošalju svoju prijavu, u kojoj će priložiti svoj CV na srpskom jeziku i izjavu interesovanja (do 300 reči) na engleskom jeziku, Jovani Knežević, menadžerki kancelarije, na adresu elektronske pošte: jovana.knezevic@cep.org.rs najkasnije do 08.10.2016. godine.

Rok za konkurisanje: 08.10.2016.

SIGN UP!