• ENGENG
  • Stručnjaci CEP na konferenciji EUI u Firenci

    Stručnjaci CEP na konferenciji EUI u FirenciStručnjaci Centra za evropske politike iz Beograda za harmonizaciju sa evropskim pravom i za potrošačko pravo mr Nebojša Lazarević i mr Mateja Đurović predstavili su 23. marta, u okviru 13. Mediteranskog sastanka istraživača u Italiji, rad „Novi srpski Zakon o zaštiti potrošača i položaj srpskog potrošača“. Konferencija je održana u organizaciji Centra za napredne studije Robert Šuman u okviru prestižnog Instituta evropskog univerziteta (EUI) iz Firence.

    Lazarević i Đurović su u radu ukazali na moguće pravce poboljšanja teksta ovog zakona, naročito imajući u vidu pravnu tekovinu EU, ali i na brojne probleme nastale neadekvatnom primenom. Posebno su analizirani razlozi propuštanja da se razvije aktivna potrošačka politika i potrošačima u praksi pruži stvarna i efektivna zaštita, kao i omogući veća uloga potrošačkim organizacijama i asocijacijama, što je, pored pravnog usklađivanja, obaveza iz čl. 78 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU.

    Nazad na vrh