• ENGENG
 • Reference

  Aktuelni projekti

  Naziv projekta Donator Programska oblast Period  Početak Kraj
  Pristup pravosuđu u izvršnim postupcima – izgradnja modela kroz perspektivu zaštite potrošača Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID/Srbija) 2-Unutrašnje tržište i konkurentnost Decembar 2018 – Mart 2019 2018 2019
  Pripremite se za učešće – P2P Delegacija EU u Srbiji 2-Unutrašnje tržište i konkurentnost Decembar 2018 – Decembar
  2020
  2018 2020
  Podrška daljem razvoju uprave orijentisane ka građanima, kroz izgradnju kapaciteta Nacionalne akademije za javnu upravu Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF)  1-Dobra vladavina Novembar 2018 – Mart 2019 2018 2019
  Unapređenje finansijske odgovornosti institucija u Srbiji putem eksterne revizije Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF)  1-Dobra vladavina April 2018 – Februar 2019 2018 2019
  THINK Initiative projekat WeBuildEurope 4-Europe&us Maj 2018 – Novembar 2018 2018 2018
  Jačanje kapaciteta institucija i organizacija u Srbiji u cilju pravilnog sprovođenja antidiskriminacionog zakonodavstva i ljudskih prava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF)  1-Dobra vladavina April 2018 – Decembar 2018 2018 2018
  Unapređenje reforme državne uprave kroz dalju modernizaciju upravljanja ljudskim resursima Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF)  1-Dobra vladavina Jun 2017 – Jul 2018 2017 2018
  Institucionalni grant CSOnnect programa podrške civilnom društvu u oblasti životne sredine II Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) 3-Regionalna politika, energetika i životna sredina Februar 2018 – Decembar 2018 2018 2018
  WeBER: Monitoring reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu Evropska komisija (90%)
  Ambasade Holandije u  Beogradu (10%) – program regionalne vladavine prava
  1-Dobra vladavina Decembar 2015 – Decembar 2018 2015 2018
  Efekti mehanizama EU za merenje napretka zemalja Zapadnog Balkana – BENČER Evropski fond za Balkan 4-Europe&us Januar – Decembar 2017 2017 2017
  Dvogodišnji TTF grant Open Society Foundation – Think Tank Fund Sve četri programske oblasti Decembar 2016 – Novembar 2018 2016 2018
  Partnerstvo za otvorenu upravu – mehanizam za nezavisno izveštavanje  Open Government Partnership 1-Dobra vladavina Jun 2014 – traje 2014 traje
  Saradnja sa SIGMA/OECD  SIGMA/OECD 1-Dobra vladavina 2016 – 2017 2016 2017
  Kafe Evropa Delegacija EU u Srbiji (kroz EU info centar) 4-Europe&us Mart 2013 – traje 2013 traje

  Realizovani projekti

  Naziv projekta Donator Programska oblast Period Početak Kraj
  Podizanje kapaciteta i zagovaračkog potencijala OCD Višegradske grupe i Zapadnog Balkana  Međunarodni Višegrad Fond 1-Dobra vladavina Mart 2017 – Mart 2018 2017 2018
  Partnerstvo za reformu javne uprave i javnih usluga u Srbiji – PARtnerships Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID/Srbija) 1-Dobra vladavina Maj 2016 – Maj 2018 2016 2018
  Koordiniranje praćenja implementacije Programa ekonomskih reformi (ERP) u oblasti četiri prioritetne strukturne reforme Švajcarska agencija za razvoj i saradnju – SDC 2-Unutrašnje tržište i konkurentnost Septembar –Decembar 2017 2017 2017
  Ka depolitizaciji i profesionalizaciji državno-službeničkog sistema u Srbiji Ambasada Francuske u Srbiji 1-Dobra vladavina Septembar –Decembar 2017 2017 2017
  Institucionalni grant CSOnnect programa podrške civilnom društvu u oblasti životne sredine Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) 3-Regionalna politika, energetika i životna sredina Oktobar 2016 – Oktobar 2017 2016 2017
  Zastupanje interesa Srbije u Evropskoj uniji – administrativni, finansijski i lobistički kapaciteti Open Society Initiative for Europe (Fond za otvoreno društvo – Think Tank Fund) 4–Europe&us Novembar 2015 –  Maj 2016 2015 2016
  Podrška implementaciji antidiskriminacionog zakonodavstva Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF) 1-Dobra vladavina Decembar 2016 – Oktobar 2017 2016 2017
  Podrška reformi javne uprave kroz izmenu Zakona o državnoj upravi Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF) 1-Dobra vladavina Novembar 2016 – Decembar 2017 2016 2017
  Unapređenje reforme državne uprave kroz modernizaciju upravljanja ljudskim resursima Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF) 1-Dobra vladavina Novembar 2016 – Oktobar 2017 2016 2017
  Ka centralizovanju ustanova za obuku javnih službenika Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF) 1-Dobra vladavina 2015 – 2016 2015 2016
  Administracija orijentisana ka potrebama građana  Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF) 1-Dobra vladavina April – Oktobar 2016 2016 2016
  Podrška pripremi srpskog poslovnog sektora za promenu trgovinskog režima Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF) 1-Dobra vladavina Decembar 2015 – April 2016 2015 2016
  Centar izvrsnosti za kreiranje javnih politika na Zapadnom Balkanu (CEPS WeB) Regionalni program za promociju istraživanja (RRPP). RRPP koordiniše i upravlja Interfaculty institut za centralnu i istočnu Evropu (IICEE) na Univerzitetu u Frajburgu (Švajcarska). Program je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Saveznog ministarstva inostranih poslova. 1-Dobra vladavina Jun – Novembar 2016 2016 2016
  Kvalitetnom politikom zadržavanja kadrova do održive integracije Srbije u Evropsku uniju GIZ (Projekat “Podrška evropskim integracijama”) i Švajcarska razvojna saradnja kroz SIPRU. 1-Dobra vladavina Decembar 2015 – Jun 2016 2015 2016
  Program podrške mladim profesionalcima Fond za otvoreno društvo – Think Tank Fund 1-Dobra vladavina Novembar 2015 –  Maj 2016 2015 2016
  Unapređenje e-uprave Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF) 1-Dobra vladavina Decembar 2015 – Maj 2016 2015 2016
  Podrška implementaciji člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima u Srbiji u vezi s pravom na suđenje u razumnom roku Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF) 1-Dobra vladavina Februar – Maj 2016 2016 2016
  Jačanje potrošačkih organizacija za bolje opštinske usluge u jugoistočnoj Evropi Otvoreni regionalni fond (ORF) – Modernizacija opštinskih usluga, program Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) 2-Unutrašnje tržište i konkurentnost Januar 2015 – Mart 2016 2015 2016
  Podrška Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji u cilju efetivnog doprinosa civilnog društva Srbije procesu EU integracija Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF) 2-Unutrašnje tržište i konkurentnost April 2014 – Jun 2014 2014 2014
  Evaluacija javnih politika i revizija svrsishodnosti – na istom ili paralelnom koloseku? Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) u okviru Regionalnog programa za promociju istraživanja (RRPP) 1-Dobra vladavina Jul 2014 –

  Oktobar  2015

  2014 2015
  Politika konkurencije u Srbiji – u čemu je problem? Evropski fond za Balkan 2-Unutrašnje tržište i konkurentnost Januar 2015 – Oktobar 2015 2015 2015
  Postizanje efikasnog praćenja i evaluacije politike (M&E) kroz dokaze koje pruža civilno društvo – Javna uprava i socijalna politika i zapošljavanje Evropska unija (Delegacija Evropske unije u Srbiji), kroz program Pоdrškа civilnоm društvu Srbije (CSF) 1-Dobra vladavina Decembar 2013 -Decembar 2014 2013 2014
  Think-Act-Impact: Unapređenje implementacije direktiva EU o proceni uticaja na životnu sredinu u Srbiji Ambasada Kraljevine Norveške u Srbiji 3-Regionalna politika, energetika i životna sredina Novembar 2013 – Januar 2015 2013 2015
  Uticaj procesa pristupanja EU na jačanje ljudskih resursa u državnoj upravi: razvoj sistema zapošljavanja na osnovu zasluga Ambasada Francuske u Srbiji 1-Dobra vladavina Septembar -Decembar 2014 2014 2014
  Učešće OCD u procesu kreiranja politike u Srbiji: koje su opcije? Federal Foreign Office of the Germany (Stability Pact for South Eastern Europe) through the programme TRAIN run by the German Council on Foreign Relations (DGAP) 1-Dobra vladavina Mart 2014- Novembar 2014 2014 2014
  Think Tank program podrške mladim profesionalcima Fond za otvoreno društvo – Think Tank fund 2-Unutrašnje tržište i konkurentnost Januar – Avgust 2014 2014 2014
  Izrada backround dokumenta za rad na regionalnoj radionici o institucionalnim zahtevima i uspostavljanju procesa pridruživanja EU i pregovora o pristupanju EU Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), Otvoreni regionalni fond – Modernizacija opštinskih usluga 1-Dobra vladavina Mart – Maj 2014 2014 2014
  Reforming Policy Coordination and the Centre of Government Imorgon Tanacsado Kft 1-Dobra vladavina Mart – Maj 2014 2014 2014
  Razvijanje mehanizama i kapaciteta za procenu uticaja strategija i politika Ministarstva unutrašnjih poslova SIPU International AB, Project Fund for Institutional Development (PROFID) funded by Swedish International Development Agency (Sida) 1-Dobra vladavina Avgust 2013 – Januar 2014 2013 2014
  Sistem za kreiranje politike u Srbiji i njegovo potencijalno poboljšanje u pogledu pregovora o pristupanju EU Nemački program za međunarodnu saradnju (GIZ) „Podrška pregovorima sa EU“ 1-Dobra vladavina Jun – Novembar 2013 2013 2013
  Povećanje učešća građana u cilju postizanja odgovorne vlasti u Srbiji  USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA)  1-Dobra vladavina Mart -Avgust 2013 2013 2013
  Razvoj monitoringa i izveštavanje za Otvoreni regionalni fond – modernizacija opštinskih usluga (ORF-MMS) Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), Otvoreni regionalni fond – Modernizacija opštinskih usluga 1-Dobra vladavina Mart – Jun 2013 2013 2013
  Ka delotvornijoj politici zaštite potrošača u Srbiji Evropski fond za Balkan 2-Unutrašnje tržište i konkurentnost Maj – Decembar 2012 2012 2012
  CEP i EPC na zajedničkom projektu jačanja kapaciteta Državne revizorske institucije USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) 1-Dobra vladavina Mart – Jun 2012 2012 2012
  Nazad na vrh