• ENGENG
 • Zaštićena područja prirode u AP Vojvodini

  Status zaštite i finansiranje u kontekstu evropskih integracija

  Kakvo je stanje prirode u Vojvodini? Kako su regulisana i kako se finansiraju zaštićena područja? Koji izazovi i prilike predstoje u procesu evropskih integracija? Nova studija se bavi navedenim pitanjima i nudi određene odgovore i preporuke za zaštitu prirode u skladu sa evropskim standardima.

  Studija je izrađena u okviru projekta Banatska platforma koji sprovodi Ekološki centar Stanište u saradnji sa Centrom za evropske politike, udruženjem Agroznanje i drugim organizacijama, okupljenim u regionalnu mrežu Banatska platforma. Projekat i studija su finansijski podržani od strane Fonda za otvoreno društvo, Srbija.

  Autori su, pored Stefana Šipke, Dejan Maksimović i dr Biljana Panjković.

  Nazad na vrh