• ENGENG
  • Vodič za zaštitu prava potrošača

    Vodič za zaštitu prava potrošača namenili smo svim građanima i građankama kako bi se upoznali sa svojim pravima i obavezama prilikom kupovine robe ili zaključivanja ugovora o pružanju usluga.

    Publikacija je napravljena tako da na što jednostavniji i praktičan način predstavi građanima i građankama kojim su zakonom zaštićeni kao potrošači, koja su njihova prava, šta je reklamacija, koja je uloga tržišne inspekcije, šta podrazumeva sudska zaštita, koja je uloga potrošačkih organizacija, uključujući i kontakte potrošačkih savetovališta.

    Publikacija je objavljena u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa koji CEP realizuje u saradnji sa još 11 partnera, uz podršku USAID-a.

    Nazad na vrh