• ENGENG
 • Vodič za zagovaranje ekonomskih politika

  Svrha ovog Vodiča je da predstavi OCD, pre svega onima koje su okupljene u radnim grupama Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU), osnovne elemente zagovaranja javnih politika koje proističu iz ekonomskog aspekta pregovaračkog procesa.

  Cilj vodiča je i da podigne svest o organizovanom javnom zagovaranju, kao neophodnom elementu za podizanje kvaliteta javnih politika, što će se pozitivno odraziti i na stepen demokratizacije Srbije i ubrzanje procesa evropskih integracija. Takođe, svrha vodiča je da pomogne OCD da, pri izradi projektnih predloga i planiranju projektnih aktivnosti, uključe i zagovaračku komponentu, kako bi njihova istraživanja i druge aktivnosti našle put do donosilaca odluka i ostvarile pozitivan uticaj na društvo.

  Uključenjem OCD u procese pregovora, pruža se prilika građanima da poboljšaju svoje kapacitete i razumevanje celog procesa pristupanja EU i da samim tim ostvare kapacitete za zagovaranje interesa za opšte društveno dobro.

  Autori: Nikola Cuckić, EWB i Mina Kostić, CEP

  Nazad na vrh