• ENGENG
 • Unapređenje učinka javne uprave

  Trenutna iskustva i buduće perspektive (Zbornik radova sa konferencije)

  TEN

  Viđenja izražena u ovoj publikaciji predstavljaju mišljenja autora i ne izražavaju nužno stanovište mreže Think for Europe, niti njenih članica.

  Sa zadovoljstvom vam predstavljamo zbornik radova predstavljenih na konferenciji Unapređenje učinka javne uprave: Trenutna iskustva i buduće perspektive, koja je održana 9. i 10. septembra 2015. u Beogradu. Radovi u ovoj publikaciji prate redosled njihovog predstavljanja u okviru tri radne grupe organizovane drugog dana konferencije: 1) Da li je evaluacija javnih politika značajna? 2) Javna uprava, učinak i rezultati i 3) Unapređenje kreiranja javnih politika.

  Konferencija je organizovana u okviru projekta „Evaluacija javnih politika i revizija svrsishodnosti – na istom ili na paralelnom koloseku?“. Projekat su sprovele organizacije članice mreže Think for Europe (TEN), pod okriljem Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP), uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

  Zbornik je objavljen na engleskom jeziku.

  Nazad na vrh