• ENGENG
 • TEN Background dokument

  Kakve su politike potrebne Zapadnom Balkanu?

  TEN

  Dokument istražuje uputstva, politike i prakse za razvoj ljudskih kapaciteta u cilju pristupanja EU u zemljama Zapadnog Balkana i Centralne i Istočne Evrope.

  Cilj ovog dokumenta je da podstakne dinamičnu raspravu na regionalnom nivou o načinima regrutovanja, formiranja i zadržavanja profesionalnih kadrova neophodnih za postizanje članstva u EU. U njegovoj izradi korišćeno je u velikoj meri arhivsko istraživanje sa jakim akcentom na analizi dostupnih primarnih dokumenata. Prvi nalazi istraživanja predstavljeni su na regionalnoj konferenciji Izgradnja ljudskih kapaciteta za pristupanje u EU u zemljama Jugoistočne Evrope, održanoj u periodu od 13, do 16. oktobra 2014. godine u Cavtatu u Hrvatskoj. Povratne informacije i rezultati diskusije dobijeni na konferenciji takođe su uključeni u konačnu verziju papira.

  Dokument je izrađen u okviru projekta GIZ ORF (Open Regional Funds for South East Europe). U izradi su učestvovale članice mreže think tank organizacija i istraživačkih centara u oblasti EU politika u Jugoistočnoj Evropi – TEN (Think for Europe Network).

  Nazad na vrh