• ENGENG
 • Slobodno kretanje robe i pregovori o članstvu u EU

  Praktična pitanja, mogućnosti i izazovi vezani za efikasnu integraciju Srbije u jedinstveno tržište EU

  CEP
  CEP

  Ovaj siže je pripremljen na osnovu sveobuhvatne studije „Slobodno kretanje robe i pregovori o članstvu Srbije u EU:
  Praktična pitanja, mogućnosti i izazovi vezani za efikasnu integraciju Srbije na Jedinstveno tržište EU“.

  Navedenu studiju je Centar za evropske politike izradio u okviru projekta „Think Tank Young Professional Development Program“ finansiranog od strane Think Tank fonda, organizacije Fonda za otvoreno društvo. Istraživanje za komparativnu studiju je sprovedeno u periodu od januara do jula 2014. i obuhvatilo je pored analize dokumenata i dvanaest polustrukturiranih intervjua sa stručnjacima iz Srbije i Evropske komisije. Na osnovu istraženih dokumenata, stranih praksi i doprinosa od strane stručnjaka iz oblasti koje se tiču slobodnog kretanja robe, izveden je niz preporuka za uspešniju harmonizaciju sa zakonodavstvom Evropske unije i bolju implementaciju istog.

  Nazad na vrh