• ENGENG
  • Priručnik za primenu Metodologije za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou vlasti

    Priručnik za primenu Metodologije za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou je pripremljen u okviru projekta Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – pratim JA, koji sprovodi Centar za evropske politike u saradnji sa partnerskim organizacijama – Centrom za ravnomerni regionalni razvoj, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju i Ekološkim centrom Stanište.

    Projekat finansiraju Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji – u okviru Programa podrške civilnom društvu i medija, koji ima za cilj jačanje participativnih demokratija i procesa integracije u EU kroz osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka, i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog – u okviru programa „Sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije u 2019. i 2020. godini“.

    Projekat se fokusira na jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva unapređenjem i širenjem znanja i veština za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou kroz primenu metodoloških alata. Imajući u vidu da projekat namerava da pruži podršku lokalnim organizacijama civilnog društva da postanu stručan i pouzdan partner u kreiranju javnih politika i reformskim procesima na lokalu kroz praćenje i zagovaranje reforme javne uprave koje se zasniva na činjenicama i dokazima, razvijena je Metodologija i ovaj priručnik za njenu upotrebu.

    Nazad na vrh