• ENGENG
 • Politika konkurencije u Srbiji

  U čemu je problem?

  Cilj studije je istraživanje postojećeg stanje politike konkurencije u Srbiji, identifikacija i razmatranje ključnih prepreka i nedostaka koji otežavaju potpunu i adekvatnu primenu pravila zaštite konkurencije i davanje preporuka za unapređenje politike konkurencije.

  Preporuke su pre svega namenjene donosiocima odluka u procesu kreiranja politike i zakonodavstva u oblasti zaštite konkurencije, kao i onima koji su odgovorni za pravilnu primenu važećeg pravnog okvira. Fokus studije je na pravilima zaštite konkurencije i njihovoj primeni, dok je oblast kontrole državne pomoći, obuhvaćena u meri u kojoj neophodno razumevanju njenog značaja u kontekstu izgradnje funkcionalnog sistema u skladu sa standardima EU.

  Studija javne politike je dostupna ovde.

  Siže javne politike je dostupan ovde.

  Nazad na vrh