• ENGENG
 • Izveštaj o napretku Srbije 2014-2015

  Partnerstvo za otvorenu javnu upravu

  CEP

  Centar za evropske politike je, kao nacionalna istraživačka organizacija koja vrši ulogu Nezavisnog mehanizma za izveštavanje pod okriljem Partnerstva za otvorenu upravu – POU, izradio izveštaj o napretku Srbije za 2014-15.

   Nezavisni mehanizam za izveštavanje POU ocenjuje razvoj i implementaciju nacionalnih akcionih planova radi podsticanja dijaloga između zainteresovanih strana i jačanja odgovornosti.
  “Ispunjenje prvog plana je urađeno na relativno visokom nivou. Vlada je postigla značajne reforme u vidu budžetske transparentnosti i podizanja kapaciteta civilnog društva. Međutim, uključivanje na lokalnom nivou je bilo izazov, pa bi za naredni plan Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave trebalo da pristupa proaktivnije razvijenom nevladinom sektoru Srbije i teži da uključi lokalne samouprave u POU proces“, zaključak je izveštaja.
  Izveštaj možete naći ovde.
  Nazad na vrh