• ENGENG
  • (Ne)uspesi reforme javne uprave u Srbiji

    Srbija je u ovogodišnjem Izveštaju Evropske komisije, na prvi pogled, pozitivno ocenjena u domenu reforme javne uprave. Činjenica da je Komisija svrstala RJU među oblasti u kojima je učinjen napredak svakako ohrabruje.

    Međutim, detaljnije čitanje Izveštaja otkriva ogromne manjkavosti sistema, naročito u pogledu: izostanka depolitizacije i profesionalizacije uprave, uvođenja službeničkog sistema zasnovanog na zaslugama, povećanja kvaliteta kreiranja, implementacije i monitoringa politika, uvođenja sistema odgovornosti u upravi, i tako dalje. CEP je u novom izdanju Pogleda analizirao ocenu koju je Srbija dobila za oblast reforme javne uprave, koja je, uz vladavinu prava i ekonomsko upravljanje, proglašena jednim od stubova Strategije proširenja EU.


    Nazad na vrh