• ENGENG
 • Mehanizam za nezavisno izveštavanje (MNI)

  Završni izveštaj za Srbiju 2016–2018.

  Akcioni plan Srbije je obuhvatio mnoga ključna pitanja otvorene uprave, uključujući pristup informacijama i prostor za građansko učešće i delovanje. Vlada je u potpunosti ispunila 7 od 14 obaveza do kraja sprovođenja akcionog plana.

  Obaveze u vezi sa slobodnim pristupom informacijama imaju najniži nivo ispunjenosti zbog kašnjenja u Nacrtu izmena zakona. Sprovođenje četiri od 14 obaveza je u većoj meri doprinelo otvaranju uprave, prvenstveno u pogledu procesa otvaranja podataka u Srbiji i poboljšanja standarda za učešće građana u donošenju odluka. Ipak, Srbija nije imala transformativnih aktivnosti, koje bi dovele do velikog unapređenja postojeće prakse.

  Srbija učestvuje u POU inicijativi od 2012. godine i do sada je realizovala dva akciona plana. Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) je dobrovoljna međunarodna inicijativa čiji je cilj da osigura da se Vlade obavežu svojim građanima na promociju transparentnosti, osnaživanje građana, borbu protiv korupcije i korišćenje novih tehnologija radi jačanja sistema upravljanja. Mehanizam za nezavisno izveštavanje prati aktivnosti svake zemlje koja učestvuje u inicijativi POU. Ovaj izveštaj daje pregled ostvarenih rezultata za period od oktobra 2017. do septembra 2018.

  Preuzmite ovde naš interaktivan infografik o ovom izveštaju!

  Nazad na vrh