• ENGENG
 • Izveštaj o napretku Srbije: 2016-2017.

  Mehanizam za nezavisno izveštavanje (MNI)

  Centar za evropske politike je, kao nacionalna istraživačka organizacija koja vrši ulogu Nezavisnog mehanizma za izveštavanje pod okriljem Partnerstva za otvorenu upravu – POU, izradio izveštaj o napretku Srbije za 2016-17.

  Iako je Akcioni plan Srbije obuhvatio mnoga ključna pitanja otvorene uprave, uključujući pristup informacijama i prostor za građansko učešće i delovanje, nedostaje više transformativnih obaveza, nalazi su ovog izveštaja. Nacionalni akteri će za naredni plan morati da ustanove na koji način mogu da unaprede sveukupne ambicije, uz mogućnost bliskog povezivanja sa relevantnim zahtevima za pristupanje Evropskoj uniji.

  Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) je međunarodna multilateralna inicijativa čiji je cilj da osigura da se vlade obavežu svojim građanima na promociju transparentnosti, osnaživanje građana, borbu protiv korupcije i korišćenje novih tehnologija radi jačanja sistema upravljanja. POU predstavlja i međunarodni forum za dijalog i razmenu znanja između vlada, organizacija civilnog društva i privatnog sektora, sa ciljem pružanja podrške zajedničkoj težnji ka otvorenoj upravi.

  Nazad na vrh