• ENGENG
  • Izveštaj o dizajnu za Srbiju 2018-2020.

    Mehanizam za nezavisno izveštavanje (MNI)

    Proces konsultacija između više različitih zainteresovanih strana znatno se poboljšao u Srbiji i ostvario je bolji odjek u javnosti, uključujući i na lokalnom nivou. Međutim, akcioni plan većinom nastavlja inicijative iz prethodnog plana i uglavnom uz mere koje imaju ograničenu ambiciju.

    Istaknute obaveze obuhvataju transparentnost finansiranja medija, izmene i dopune zakona o pristupu informacijama i proaktivno objavljivanje informacija. Efektivno sprovođenje će zavisiti od kontinuirane saradnje, dok je politička podrška na visokom nivou neophodna za ambicioznije obaveze. Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) jeste globalno partnerstvo koje okuplja reformski usmerene predstavnike državne uprave i lidere iz civilnog društva, kako bi izradili akcione planove koji upravu čine inkluzivnijom, responzivnijom i odgovornijim. Mehanizam za nezavisno izveštavanje (MNI) prati sve akcione planove kako bi osigurao da vlade poštuju mere na koje su se obavezale. Srbija se pridružila POU 2013. Od tada je sprovela dva akciona plana. Ovaj izveštaj ocenjuje dizajn trećeg akcionog plana Srbije.

    Nazad na vrh