• ENGENG
 • Između proizvoljnosti i profesionalizma

  Politika zapošljavanja na osnovu zasluga u kontekstu pregovora Srbije o članstvu u EU

  Studija utvrđuje ključne nedostatke službeničkog sistema u Srbiji viđene iz ugla potrebe pristupanja EU, sa posebnim naglaskom na sistem zapošljavanja

  Istraživanje u okviru studije je utvrdilo da su znatna fluktuacija kadrova, nedovoljan broj stručnjaka za specijalizovane oblasti, odliv mladih državnih službenika i nedostatak suštinskog razumevanja poslova evropskih integracija rukovodilaca na političkom nivou samo neki od prisutnih problema sa kojima se suočava srpska državna uprava. Poslovi vezani za pregovore o članstvu, koji su stvar celokupne državne uprave, a ne samo pojedinačnih jedinica ministarstava, jesu podstrek za sprovođenje održive reforme javne uprave koja treba da bude cilj bez obzira na krajnji ishod pregovaračkog procesa. Ukazujući na ograničenja u sprovođenju pravnog okvira u oblasti zapošljavanja, studija razvija tri moguće opcije za unapređenje kvaliteta ljudskih resursa u državnoj upravi.

  Preuzmite verziju i na francuskom jeziku.

  Nazad na vrh