• ENGENG
 • CEP predstavio Vladi platformu “U čemu je problem?”

  CEP
  CEP

  Pred Vama je platforma pod nazivom “U čemu je problem?” koju Centar za evropske politike predlaže novoizabranoj Vladi.

  U čemu je problem? predstavlja analitički siže koji na koncizan način izlaže najpre strukturu osnovnog problema kreiranja (javnih) politika u Srbiji, a zatim i određene specifične ili sektorske probleme, koji su u velikoj meri nastali kao posledica odustva sistemskog i sistematičnog pristupa kreiranju (javnih) politika.

  U čemu je problem? ne pretenduje da isključivo ukaže na to šta Vlada treba da uradi kako bi rešila ove probleme, upravo zato što je njihovom rešavanju potrebno pristupiti sistemski i sveobuhvatno. Umesto toga, ovaj dokument ukazuje na to kako bi trebalo pristupiti akumuliranim problemima u cilju veće efikasnosti, ekonomičnosti i svrsishodnosti javnih politika, kao i veće spremnosti države da odgovori na izazove koji se pred njom nalaze u procesu integracije u EU (a posebno otpočinjanju pregovora za članstvo). U tom kontekstu, platforma U čemu je problempruža osnov za uspostavljanje jednog novog pristupa koji bi proces kreiranja (javnih) politika učinio predvidljivijim i efikasnijim.

  Za sva pitanja budite slobodni da nam se obratite telefonom (011/2659-491) ili elektronskom poštom (nebojsa.lazarevic@cep.org.rs).

  Nazad na vrh