• ENGENG
 • Trgovina u prvom planu

  Ko je najznačajniji trgovinski partner Srbije? Koji je obim trgovine sa EU, CEFTA i Evroazijskom ekonomskom unijom? Odgovore pronađite u infografiku koji smo izradili sa NALED-om i portalom European Western Balkans u okviru našeg „Pripremi se za učešće“ projekta.

  Autori: CEP

  Strategija za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine sa Akcionim planom

  Strategija za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva usvojena je u martu 2015. godine za period važenja do 2020. godine. Ova Strategija predstavlja okvir politike razvoja sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Srbiji, a karakteriše se multi-dimenzionalnošću, sveobuhvatnošću i kompleksnošću, naročito imajući u vidu broj institucija (preko 40) uključenih u njeno sprovođenje.

  Autori: Ranka Miljenović

  Dohodna nejednakost, ekonomski razvoj i proces pristupanja EU: ka boljoj budućnosti za sve

  Nejednakost se često smatra socijalnim problemom čak i kada je očigledno više od toga; nejednakost ima ozbiljne ekonomske posledice za šire društvo.

  Autori: Miloš Janjić

  Jedinstvena elektronska kontaktna tačka (JEKT)

  Ovaj infografik je izrađen u okviru praćenja implementacije Programa ekonomskih reformi (ERP) za period 2017-2019. godine, kojim je koordinirao CEP, zajedno sa još tri organizacije članice Nacionalnog konventa o EU (NKEU).

  Autori: CEP

  Transformacija Poreske uprave

  Zašto je transformacija Poreske uprave bitna? Koji su ključni aspekti efikasne poreske uprave? Kako treba da izgleda transformacija Poreske uprave Srbije u kontekstu reforme javne uprave i pregovora sa EU? Kako Program ekonomskih reformi – ERP posmatra ovu oblast?

  Autori: CEP

  Podizanje konkuretnosti prerađivačke industrije

  U ovom dokumentu urađena je kratka analiza na temu prerađivačke industrije u Srbiji, dat pregled ove prioritetne strukturne reforme u Programu ekonomskih reformi (ERP), kao i predlozi mogućih dopuna ili modifikacija radi unapređenja ove oblasti u narednom ERP-u.

  Autori: CEP

  Razvoj i unapređenje širokopojasne infrastrukture

  Strategija digitalna agenda za Evropu je 2010 godine je postavila cilj po pitanju širokopojasnogpristupa do 2020. godine: prvo, univerzalna dostupnost pristupa od barem 30 Mbps u svim delovima teritorije i drugo, da barem 50% država u EU ima pristup od 100 Mbps. U ovom dokumentu možete saznati više na tu temu, a dokument posebnu pažnju pridaje razvoju širokopojasne infrastrukture u Srbiji.

  Autori: CEP

  Horizontalni pregled prioritetnih strukturnih reformi

  Nacionalni Programi privrednih reformi (Economic Reforms Programme,
  ERP) zemalja kandidata za pristupanje EU su implementirani od strane resornih ministarstva, a načelno koncipirani i praćeni od EU. U ovom dokumentu dat je horizontalni pregled prioritetnih strukturnih reformi u okviru ERP-a.

  Autori: CEP

  Grlom u jabuke

  Evropska komisija je 30. avgusta 2016. saopštila da je u istrazi nedozvoljene državne pomoći Republike Irske kompaniji Apple donela odluku kojom se utvrđuje povreda pravila EU o državnoj pomoći, i da je po osnovu povraćaja neplaćenog poreza na dobit korporacija za period 2003-2014.

  Autori: Dušan Protić

  Slobodno kretanje robe i pregovori o članstvu u EU

  Ovaj siže je pripremljen na osnovu sveobuhvatne studije „Slobodno kretanje robe i pregovori o članstvu Srbije u EU:
  Praktična pitanja, mogućnosti i izazovi vezani za efikasnu integraciju Srbije na Jedinstveno tržište EU“.

  Autori: CEP
  1 3 4 5 6 7
  Nazad na vrh