• ENGENG
 • Od proizvodnje do tržišta – obuća

  Kako izgleda mapa kretanja proizvoda od fabrike do tržišta Srbije i tržišta Evropske unije? Koji su koraci koje proizvođač mora da pređe kako bi se njegov proizvod našao na policama?

  Autori: CEP

  Ujednačavanje akcize na jaka alkoholna pića

  Koliko je Srbija usklađena sa Evropskom unijom kada je u pitanju akcizna politika? Šta koči otvaranje pregovaračkog Poglavlja 16 (Oporezivanje)? Na koji način će proces pristupanja i usklađivanja pravilima EU uticati na akcize na alkoholna pića?

  Autori: CEP

  Program ekonomskih reformi – ERP

  Program ekonomskih reformi (Economic reform programme – ERP) je najvažniji strateški dokument u ekonomskom dijalogu Evropske unije (EU) i kandidata (i potencijalnih kandidata) za članstvo u EU. To je ujedno i krovni ekonomski dokument Republike Srbije, jer za cilj ima celokupno unapređenje upravljanja ekonomskim politikama i ekonomskim razvojem.

  Autori: Ranka Miljenović | Mina Kostić | Anesa Omeragić

  Slobodno kretanje robe – koliko smo daleko od Evropske unije?

  Ubedljivo najznačajniji trgovinski partner Republike Srbije je Evropska unija. U isto vreme, strateški cilj koji je Republika Srbija postavila jeste punopravno članstvo u EU u najkraćem mogućem roku.

  Autori: Miloš Janjić

  Obaveze trgovca u Srbiji

  Koje su obaveze trgovca u Srbiji u vezi sa reklamacijom? Kako se ostvaruje sudska zaštita prava potrošača i koji su oblici pravne pomoći na raspolaganju potrošačima?

  Autori: CEP

  Izjednačavanje akciznog opterećenja na jaka alkoholna pića preduslov za EU

  Pet godina nakon održanog eksplanatornog i bilateralnog skrininga pregovaračko poglavlje 16, koje se odnosi na oporezivanje, nije otvoreno za pregovore. Prema izveštajima EK iz 2016. i 2017, kao ključni problem za otvaranje poglavlja navedeno je nejednako akcizno opterećenje kafe iz uvoza i prerađene kafe u zemlji i različitih kategorija jakih alkoholnih pića.

  Autori: Jelena Rančić

  Prava potrošača u Srbiji

  Ko ima svojstvo potrošača i koja prava imaju potrošači u Srbiji? Koji zakon propisuje ta prava? Šta je garancija? Šta je reklamacija?

  Autori: CEP

  Finansijsko upravljanje i kontrola

  Ovaj sažetak analizira ključna dostignuća FUK-a, ukazuje na glavne prepreke u njegovom uspostavljanju i implementaciji i sumira mere koje je neophodno sprovesti kako bi se FUK „pomerio“ od strategije na papiru ka konkretnim koristima za građane.

  Autori: CEVES

  Od proizvodnje do tržišta – LED sijalice

  Kako izgleda mapa kretanja proizvoda od fabrike do tržišta Srbije i tržišta Evropske unije? Koji su koraci koje proizvođač mora da pređe kako bi se njegov proizvod našao na policama?

  Autori: CEP

  Finansijsko upravljanje i kontrola

  Iako već čitavu deceniju postoji „na papiru“, stvarni nivo primene (i uticaj) finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u Srbiji ostaje na niskom nivou.

  Autori: CEVES
  1 2 3 4 5 7
  Nazad na vrh