• ENGENG
 • Oporezivanje frilensera

  Ukoliko radite kao frilenser u Srbiji, verovatno su Vam nejasne mnoge stvari kada je u pitanju plaćanje poreza na dohodak. Da li znate koje su Vam opcije na raspolaganju? Kako se izračunava osnovica za plaćanje poreza i doprinosa? Kako se oporezuju frilenseri u zemljama EU?

  Autori: CEP

  Šta je linearna, a šta cirkularna ekonomija?

  Termin „cirkularna ekonomija“ sve češće se pominje u javnosti. Cirkularna ekonomija je jedan od najvažnijih aspekata evropskog Zelenog dogovora koji je Evropska komisija predstavila krajem prošle godine, sa namerom da ona zameni dosadašnju, „linearnu ekonomiju“.

  Autori: CEP

  Kako potrošačko pravo učiniti ostvarivim u praksi

  Potrošačko pravo u Srbiji, kodifikovano Zakonom o zaštiti potrošača, predstavlja u potpunosti rezultat procesa pravne harmonizacije sa relevantnim propisima EU iz ove oblasti i pregovaračkog poglavlja 28.

  Autori: Dušan Protić

  Donošenje Zakona o uslugama i prednosti uvođenja Jedinstvene elektronske kontaktne tačke (JEKT)

  Pregovaračko poglavlje 3 pokriva oblasti vezane za prava poslovnog nastanjivanja i slobode pružanja usluga, oblasti uzajamnog priznavanja profesionalnih kvalifikacija i poštanske usluge.

  Autori: Dušan Protić

  Slobodno kretanje robe – odavno na poziciji

  Iako postoji objektivno dovoljno materijala za zvanično otpočinjanje pregovara u Poglavlju 1, ostaje utisak da ne postoji politički momentum u Briselu da se da zeleno svetlo za obelodanjivanje pregovaračke pozicije za ovo poglavlje.

  Autori: Miloš Janjić

  Industrijska politika Srbije – U kom pravcu treba da idemo?

  Globalna ekonomska kriza je ukazala na zablude o savršenom tržištu i na brojne propuste vladajuće neoliberalne paradigme bazirane na deregulaciji, liberalizaciji i privatizaciji.

  Autori: Sanja Filipovic

  Korelacija dinamike privrednog rasta Republike Srbije sa procesom pregovora o pristupanju EU

  Uprkos medijski – pa donekle i u ekonomskoj struci – uvreženom mišljenju, proces pregovora o pristupanju Evropskoj uniji (EU) pa ni punopravno članstvo nisu neprestano niti nužno pozitivno povezani sa dinamikom privrednog rasta nacionalne privrede.

  Autori: Marko Malovic

  Na putu do carine Evropske unije

  Pojam carinska unija podrazumeva prostor na kome ne postoje unutrašnje prepreke kretanju robe, a na robu koja ulazi iz trećih država primenjuju se zajednička pravila, carine i kvote.

  Autori: CEP

  Pravno uređenje advokature u svetlu prava EU o uslugama i slobodi poslovnog nastanjivanja

  Uloga pravne profesije i odgovornosti za tumačenje i oblikovanje prava, pravnicima obezbeđuju važno mesto u društvima koja se pridružuju Evropskoj uniji („EU“).

  Autori: Katarina Grga | Stefan Dragojević

  Kad izvršitelj pokuca na vrata

  „Kada izvršitelj pokuca na vrata“ je fraza koja se često čuje u javnosti, deluje pomalo zastrašujuće, a svakako izaziva neprijatnost za građane koji se nađu u takvoj situaciji.

  Autori: Dušan Protić
  1 2 3 4 7
  Nazad na vrh