• ENGENG
 • CEP predstavlja je tip publikacije informativnog karaktera, koji u kratkoj formi upućuje čitaoce u važna dešavanja u Srbiji, susednim državama ili EU.

  Program ekonomskih reformi – ERP

  Program ekonomskih reformi (Economic reform programme – ERP) je najvažniji strateški dokument u ekonomskom dijalogu Evropske unije (EU) i kandidata (i potencijalnih kandidata) za članstvo u EU. To je ujedno i krovni ekonomski dokument Republike Srbije, jer za cilj ima celokupno unapređenje upravljanja ekonomskim politikama i ekonomskim razvojem.

  Autori: Ranka Miljenović | Mina Kostić | Anesa Omeragić

  Zaštita potrošača u Srbiji – Da li će EU standardi koristiti svima?

  Centar za evropske politike (CEP) je u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji 28. januara 2020. godine organizovao skup pod nazivom „Zaštita potrošača u Srbiji – Da li će EU standardi koristiti svima?”

  Autori: Miloš Janjić

  Uvod u pregovore Srbije sa EU u okviru poglavlja 30

  Bez obzira na stalni porast privredne saradnje sa Evropskom unijom i državama bliskog susedstva, koje su takođe u procesu pristupanja uniji, u našoj javnosti a pre svega medijima, često se ističe da je upravo saradnja sa trećim zemljama onaj ključni činilac i „šansa“ za pokretanje privrednog razvoja.

  Autori: Nebojša Lazarević | Ksenija Simović
  Nazad na vrh