• ENGENG
  • CEP dijalog predstavlja analiticki osvrt na određenu temu koju CEP želi da aktuelizuje i podstakne strucnu i zainteresovanu javnost na delovanje. Ovim publikacijama nastojimo da postavimo osnov za dijalog i raspravu sa zainteresovanim stranama, i na taj nacin obezbedimo uslove da ideje i preporuke sadržane u ovim publikacijama budu predmet razmatranja donosilaca odluka. CEP Dijalog ima snažan element zagovaranja koji crpi iz temeljne analize problema i strucnosti autora.

    Finansijsko upravljanje i kontrola

    Iako već čitavu deceniju postoji „na papiru“, stvarni nivo primene (i uticaj) finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u Srbiji ostaje na niskom nivou.

    Autori: CEVES
    Nazad na vrh