• ENGENG
 • CEP dijalog predstavlja analiticki osvrt na određenu temu koju CEP želi da aktuelizuje i podstakne strucnu i zainteresovanu javnost na delovanje. Ovim publikacijama nastojimo da postavimo osnov za dijalog i raspravu sa zainteresovanim stranama, i na taj nacin obezbedimo uslove da ideje i preporuke sadržane u ovim publikacijama budu predmet razmatranja donosilaca odluka. CEP Dijalog ima snažan element zagovaranja koji crpi iz temeljne analize problema i strucnosti autora.

  Pravno uređenje advokature u svetlu prava EU o uslugama i slobodi poslovnog nastanjivanja

  Uloga pravne profesije i odgovornosti za tumačenje i oblikovanje prava, pravnicima obezbeđuju važno mesto u društvima koja se pridružuju Evropskoj uniji („EU“).

  Autori: CEP

  Slobodno kretanje robe – koliko smo daleko od Evropske unije?

  Ubedljivo najznačajniji trgovinski partner Republike Srbije je Evropska unija. U isto vreme, strateški cilj koji je Republika Srbija postavila jeste punopravno članstvo u EU u najkraćem mogućem roku.

  Autori: Miloš Janjić

  Finansijsko upravljanje i kontrola

  Iako već čitavu deceniju postoji „na papiru“, stvarni nivo primene (i uticaj) finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u Srbiji ostaje na niskom nivou.

  Autori: CEVES
  Nazad na vrh