• ENGENG
 • Zaštita potrošača u Srbiji – Da li će EU standardi koristiti svima?

  Centar za evropske politike (CEP) je u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji 28. januara 2020. godine organizovao skup pod nazivom „Zaštita potrošača u Srbiji – Da li će EU standardi koristiti svima?”

  Autori: Miloš Janjić

  Problemi i prepreke za pristup pravdi u izvršnom postupku iz perspektive zaštite potrošača

  Svrha izvršenja jeste namirenje novčanog ili nenovčanog potraživanja izvršnog poverioca sadržanog u izvršnoj ili verodostojnoj ispravi, pouzdano i efikasno, u zakonom uređenom postupku. S druge strane, potrebno je obezbediti zaštitu prava izvršnog dužnika, prava propisanih materijalnim zakonodavstvom, a u skladu sa pravilima postupka.

  Autori: Dušan Protić

  Vodič za zaštitu prava potrošača

  Vodič za zaštitu prava potrošača namenili smo svim građanima i građankama kako bi se upoznali sa svojim pravima i obavezama prilikom kupovine robe ili zaključivanja ugovora o pružanju usluga.

  Autori: Dušan Protić

  Problemi i prepreke za pristup pravdi u izvršnom postupku iz perspektive zaštite potrošača

  Pouzdano i efikasno namirenje novčanog ili nenovčanog potraživanja izvršnog poverioca u zakonom propisanom postupku jeste svrha izvršenja. Izmenama zakonodavnog okvira u oblasti izvršenja započetim 2011. godine i uvođenjem pravosudne profesije javnih izvršitelja, obezbeđena je efikasnost i izvesnost sprovođenja postupka, koja je nedostajala u prethodnom periodu.

  Autori: CEP

  Glavne specifičnosti izvršnog postupka u komunalnim predmetima

  Koje su glavne specifičnosti izvršnog postupka u komunalnim predmetima? Saznajte u novom CEP infografiku, razvijenom uz podršku USAID-ovog Programa vladavine prava.

  Autori: CEP

  Položaj dužnika u izvršenju

  Kakav je položaj dužnika u izvršenju? Šta da radite kada Vam stigne rešenje o izvršenju od javnog izvršitelja zbog neizmirenih računa za komunalne usluge? Saznajte u novom CEP infografiku, razvijenom uz podršku USAID-ovog Programa vladavine prava.

  Autori: CEP

  Izvršni postupak i komunalne usluge

  Šta prethodi pokretanju izvršnog postupka i koji su ključni koraci u postupku u oblasti komunalnih usluga? Novi CEP infografik, razvijen uz podršku USAID-ovog Programa vladavine prava, objašnjava tok izvršnog postupka – od pokretanja procedure pa do kraja istog.

  Autori: CEP

  Zaštita potrošača u izvršnom postupku

  Potrošač u izvršnom postupku se najčešće nalazi u položaju izvršnog dužnika, lica protiv kojeg se vodi postupak. Veliki broj građana našao se u situaciji da je protiv njih pokrenut postupak izvršenja na osnovu verodostojne isprave, najčešće radi naplate komunalnog ili srodnog potraživanja (npr. telekomunikacione usluge.

  Autori: CEP

  Trgovina u prvom planu

  Ko je najznačajniji trgovinski partner Srbije? Koji je obim trgovine sa EU, CEFTA i Evroazijskom ekonomskom unijom? Odgovore pronađite u infografiku koji smo izradili sa NALED-om i portalom European Western Balkans u okviru našeg “Pripremi se za učešće” projekta.

  Autori: CEP

  Strategija za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine sa Akcionim planom

  Strategija za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva usvojena je u martu 2015. godine za period važenja do 2020. godine. Ova Strategija predstavlja okvir politike razvoja sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Srbiji, a karakteriše se multi-dimenzionalnošću, sveobuhvatnošću i kompleksnošću, naročito imajući u vidu broj institucija (preko 40) uključenih u njeno sprovođenje.

  Autori: Ranka Miljenović
  1 2 3
  Nazad na vrh