• ENGENG
 • Vodič za zagovaranje ekonomskih politika

  Svrha ovog Vodiča je da predstavi OCD, pre svega onima koje su okupljene u radnim grupama Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU), osnovne elemente zagovaranja javnih politika koje proističu iz ekonomskog aspekta pregovaračkog procesa.

  Autori: Mina Kostić | Nikola Cuckić

  Izveštaj o postojećem stanju u oblasti izvršenja u komunalnim predmetima u gradu Pančevu

  U nastavku ovog izveštaja je izložena procena postojećeg stanja u oblasti izvršenja radi namirenja novčanih potraživanja nastalih iz komunalnih i srodnih usluga, kao i problema vezanih za način i uslove pružanja komunalnih usluga koji utiču na izvršenja u gradu Pančevu, prevashodno na osnovu diskusije predstavnika ključnih aktera u okviru okruglih stolova organizovanih u sklopu projekta.

  Autori: Dušan Protić

  Izveštaj o postojećem stanju u oblasti izvršenja u komunalnim predmetima u gradu Kraljevu

  U nastavku ovog izveštaja je izložena procena postojećeg stanja u oblasti izvršenja radi namirenja novčanih potraživanja nastalih iz komunalnih i srodnih usluga, kao i problema vezanih za način i uslove pružanja komunalnih usluga koji utiču na izvršenja u gradu Kraljevu, prevashodno na osnovu diskusije predstavnika ključnih aktera u okviru okruglih stolova organizovanih u sklopu projekta.

  Autori: Dušan Protić

  Izveštaj o postojećem stanju u oblasti izvršenja u komunalnim predmetima u gradu Kragujevcu

  U nastavku ovog izveštaja je izložena procena postojećeg stanja u oblasti izvršenja radi namirenja novčanih potraživanja nastalih iz komunalnih i srodnih usluga, kao i problema vezanih za način i uslove pružanja komunalnih usluga koji utiču na izvršenja u gradu Kragujevcu, prevashodno na osnovu diskusije predstavnika ključnih aktera u okviru okruglih stolova organizovanih u sklopu projekta.

  Autori: Dušan Protić

  Carinska unija: koje korake Srbija treba da preduzme kako bi se uskladila sa carinskim pravilima EU

  Članstvo u Evropskoj uniji podrazumeva i člansto u Carinskoj uniji, a to se u suštini odnosi na primenu instrumenata zajedničke trgovniske politike. Evropska unija je najveći trgovinski partner Republike Srbije kako u uvozu tako i u izvozu.

  Autori: Gordana Džamić Radević

  Vodite računa o svojim računima!

  U ovom infografiku su date najznačajnije informacije o postupku izvršenja u komunalnim predmetima, kako bi građani koji se nađu u ulozi izvršnog dužnika bolje poznavali svoja prava i obaveze.

  Autori: Dušan Protić

  EU integracije i privredni razvoj

  Globalna ekonomska kriza je ukazala na zablude o savršenom tržištu i na brojne propuste vladajuće neoliberalne paradigme bazirane na deregulaciji, liberalizaciji i privatizaciji. U skladu sa tim principima, nastupio je trend deindustrijalizacije, a sektor usluga je postao predimenzioniran u mnogim zemljama.

  Autori: Marko Malovic

  Monitoring izveštaj: Program ekonomskih reformi (ERP)

  Ispunjavanje ekonomskih kriterijuma je jedan od ključnih uslova za članstvo u Evropskoj uniji (EU). Konkretno to znači da svaka zemlja kandidat pre punopravnog pristupanja mora da izgradi funkcionalnu tržišnu ekonomiju koja ima kapacitet da izdrži konkurentski pritisak unutar jedinstvenog tržišta EU. S tim u vezi, Evropska komisija (EK) je u Strategiji proširenja za 2014-2015. godinu predložila novi pristup politici proširenja kroz uvođenje Programa ekonomskih reformi (Economic Reform Programme – ERP).

  Autori: CEP

  Pametna specijalizacija

  Pametna specijalizacija je osmišljena u okviru reformisane kohezione politike EU sa ciljem da podigne konkurentnost ekonomije jedne države ili regiona, da doprinese privrednom rastu i napretku društva tako što će povezati istraživačke i inovacione snage i resurse sa ograničenim brojem prioritetnih privrednih oblasti.

  Autori: CEP

  Zajedničko regionalno tržište Zapadnog Balkana

  Lideri zemalja Zapadnog Balkana su 10. novembra 2020. na sastanku u okviru Berlinskog procesa usvojili jedinstven Akcioni plan za Zajedničko regionalno tržište. Plan obuhvata regionalnu trgovinsku oblast, koja se zasniva na četiri slobode i druge oblasti digitalizacije, inovacija, investicija i razvoja industrije.

  Autori: CEP
  1 2 3 7
  Nazad na vrh