• ENGENG
  • Članovi našeg tima i naši saradnici redovno objavljuju kratke i efektne analize o relevantnim pitanjima u vezi sa procesima reformi u Srbiji, na Zapadnom Balkanu i u EU, na način koji je pristupačan široj čitalačkoj publici. Odvojite 15 do 20 minuta vremena kako biste se upoznali sa novom temom ili stekli novu perspektivu o pitanjima kao što su Bregzit, migrantska kriza, reforma javne uprave na regionalnom nivou, lobiranje u EU, i još mnogo toga!

    Šta je urodnjavanje javnih politika (eng. gender mainstreaming) i zašto je bitno?

    Evropska unija je priznata kao predvodnik u pogledu politike rodne ravnopravnosti.

    Autori: Amanda Orza
    Nazad na vrh