• ENGENG
  • Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije

    Vrhovne revizorske institucije karakteriše funkcionalna nezavisnost u odnosu na izvršnu vlast u vršenju eksterne kontrole trošenja sredstava iz budžeta i obezbeđivanja finansijski odgovorne vlasti.

    Autori: Milena Lazarević | Nebojša Lazarević | Amanda Orza | Miloš Đinđić
    1 5 6 7
    Nazad na vrh