• ENGENG
 • Između proizvoljnosti i profesionalizma

  Studija utvrđuje ključne nedostatke službeničkog sistema u Srbiji viđene iz ugla potrebe pristupanja EU, sa posebnim naglaskom na sistem zapošljavanja

  Autori: Milena Lazarević | Sena Marić

  Civilno društvo i Vlada

  Pitanje sistemskog uključivanja civilnog društva u procese kreiranja politika u Srbiji i dalje je nerešeno.

  Autori: Amanda Orza

  CEP predstavio Vladi platformu “U čemu je problem?”

  Pred Vama je platforma pod nazivom “U čemu je problem?” koju Centar za evropske politike predlaže novoizabranoj Vladi.

  Autori: CEP

  Analiza – Ka većoj finansijskoj odgovornosti vlasti u Srbiji

  Analiza na metodološki sveobuhvatan način utvrđuje stanje sistema eksterne revizije u Srbiji.

  Autori: CEP

  Kako do rezultata u javnim politikama?

  Kako do rezultata u javnim politikama? Da li civilno društvo u Srbiji može da pomogne uključivanjem u procese praćenja i evaluacije?

  Autori: Milena Lazarević | Sena Marić

  Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije

  Vrhovne revizorske institucije karakteriše funkcionalna nezavisnost u odnosu na izvršnu vlast u vršenju eksterne kontrole trošenja sredstava iz budžeta i obezbeđivanja finansijski odgovorne vlasti.

  Autori: Milena Lazarević | Nebojša Lazarević | Amanda Orza | Miloš Đinđić
  1 3 4 5
  Nazad na vrh